Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
e-Portfolio

e-Portfolio

e-Portfolion ideana olisi kannustaa opiskelijoita julkaisemaan harjoitustöitään verkossa. e-Portfolio voisi toimia myös harjoitustöiden palautuksen välineenä, josta opettaja löytää keskitetysti arvosteltavat tehtävät. Julkinen näkyvyys tuo usein myös laatua harjoitustehtäviin ja karsii niistä kauneusvirheitä eli ne usein tehdään huolellisemmin kuin pelkästään opettajan nähtäväksi palautettavat harjoitustehtävät.

e-Portfolio voisi koostua eri kursseilla koostettavista pienemmistä moduleista, joista opiskelija valitsisi varsinaiseen, opinnot kokoavaan e-Portfolioon omaa ammattillista osaamista ja kehitystä parhaiten kuvaavat modulit.

Kurssin suoritus näkyväksi

Kurssin yhteyteen rakennetun e-Porfolion vahvuutena olisi tukea reflektiivistä, oppimista syventävää prosessia, jonka avulla opiskelija tunnistaa omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan sekä mahdollisia kehitystarpeita. Lisäksi kurssiin voisi kuulua opintojakson yhteydessä kertyneen e-Portfolion vertaisarviointi ja opettajan palaute e-portfoliosta.

Kokonaisuutena opiskelija kykenisi e-portfolion avulla seuraamaan ja arvioimaan omien opintojensa kehitystä ja esittämään/arvioimaan omia ydinosaamisalueita.

Harjoitustyöt voisivat toimia myös oppimisresurssina muille sekä työnäytteenä mahdollisille työnantajille. e-portfolio ei kuitenkaan olisi varsinainen CV tai ammatillinen portfolio, vaan eräänlainen opintojen pääkohtia kokoava "arkisto". Toki e-portfolio olisi helposti muutettavissa varsinaiseksi ammatilliseksi portfolioksi.

e-Portfolio ei välttämättä olisi pakollinen, kurssin suorituksen edellytys vaan sellaisen kokoamisesta voitaisiin antaa lisäpisteitä kurssin kokonaisarvioinnissa.

Erästä variaatiota e-portfoliosta on käytetty mm. Harri Laineen kurssilla digitaalisen median tekniikat.

Päivitetty viimeksi 18.02.2005 Verkko-opetuksen tukitiimi