Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
Oppimateriaalin välitys opiskelijoiden välillä

Yhteiset pelisäännöt

Laitoksella on käytössä monia erilaisia menetelmiä ja ohjelmistoja dokumenttien tuottamiseen. Tästä syystä olisikin hyvä heti kurssin alussa sopia yhteiset pelisäännöt dokumenttien laadinnasta ja käytetystä formaatista sekä jakelukanavasta.

Vaikka eri ohjelmistot alkavat vähitellen ymmärtää toistensa tiedostomuotoja, olisi käytettävät ohjelmistot hyvä määritellä siten, että ne varmasti ovat yhteensopivia. Tällä säästytään monelta ongelmalta esim. ryhmätyöskentelyssä.

Materiaalien ja dokumenttien hallita

Sähköposti on varmasti perinteisin tapa välittää materiaaleja opiskelijoiden kesken. Sähköposti ei kuitenkaan ole kovin käytännöllinen laajojen materiaalien välitykseen ja niiden hallintaan. Tällä sivustolla esitellään vaihtoehtoja erilaisten aineistojen ja dokumenttien hallintaan soveltuvista ohjelmistoista (Content Management Systems, Document Management System, jne.), joita voidaan hyödyntää verkossa tapahtuvaan ryhmätyöskentelyyn. Etuna esitellyillä järjestelmillä on se, että ne ovat kohtuullisen helppoja ottaa käyttöön ja yhä useammin perustuvat vapaaseen lähdekoodiin.

Opiskelijoita olisi hyvä kannustaa ryhmätyöohjelmistojen kokeiluun jo siinäkin mielessä, että erilaiset järjestelmät ovat yhä useammin käytössä myös työelämässä.

Tällä hetkellä käytettäviä ryhmätyöohjelmistoja ovat mm. Moodle ja BSCW

Päivitetty viimeksi 19.05.2005 Verkko-opetuksen tukitiimi