Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
Syksy 2001

Tietokantojen perusteet 2 ov, syksy 2001

Teija Kujala

Tietokantojen perusteet Kurssilla opitaan perustiedot relaatiotietokannoista: mitä ne ovat ja miten niitä käytetään suoraan ja toisaalta ohjelmointikielen kautta. Kurssiin sisältyy myös johdatus relaatiotietokannan suunnitteluun.

Verkkokomponentit:

Kurssilla oli käytössä WebCT oppimisalusta, jonne kurssin materiaalit on sijoitettu. Alustaan on tuotettu 24t verkkoluentoja (html) lisäksi WebCT:n omalla editorilla on myös tyotettu erilaisia monivalintatehtäviä. Kurssiin kuului 3 harjoitustyötä.

Kurssilla on myös SQL-kyselyiden ja ylläpito-operaatioiden harjoitteluun kehitettyä SQL-Trainer harjoitteluympäristöä. Kurssi sisältää 40 Trainer-tehtävää.

Perinteinen opetus:

Vapaaehtoinen aloitusluento ja perinteinen salitentti.

Kokemukset:

Aloitusluennon tulisi olla pakollinen, teknisiä ongelmia WebCT:n käytössä (varsinkin niillä, jotka eivät olleet aloitusluennolla)

Verkko-opiskeluympäristöt, 2 ov (seminaari)

Jaakko Kurhila

Verkko-opiskeluympäristöt seminaarissa perehdyttiin verkko-oppimisyhteisöjen toimintaan ja pohdittiin tietotekniikan mahdollisuuksia tukea oppimisyhteisöjä verkossa. Oppiminen käsitettiin hyvin laajasti, joten sähköiseen kaupankäyntiin (e-commerce) ja nettipeleihin (on-line games) liittyvät yhteisöt olivat myös relevantteja tässä seminaarissa.

Verkkokomponentit:

Lähes koko työskentely verkossa: materiaalien etsiminen ja työstäminen, pikku raporttien kirjoittaminen, ryhmäytyminen (parityöt), esiversioiden julkaisu ja kommentointi, lopullisten seminaariesitelmien julkaisu.

Perinteinen opetus:

Alkutapaaminen ja 8 tunnin seminaaripäivä

Kokemukset:

käytettiin omaa välinettä (Educo), jossa vielä silloin paljon teknisiä puutteita.

alkuun
Sami Palhomaa 27.7.2004