Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
Käsitekartat

Käsitekartat

Käsitekarttojen (Consept Map) avulla voidaan esittää laajoja asiakokonaisuuksia tiivistetyssä muodossa ja määrittää käsitteiden välisiä suhteita. Perinteisin tapa on käsitekarttojen luomiseen on tietysti kynä ja paperi, mutta seuraavassa on tarkoitus esitellä ohjelmistoja, joilla tämä onnistuu digitaalisessa muodossa.

Johdatus aiheeseen käsitekartat oppimisen tukena (HY/MALU)

IHMC CmapTools

CmapTools on ilmainen työkalu käsitekarttojen laatimiseen (Institute for Human and Machine Cognition, The Univerity of West Florida)

FreeMind

FreeMind (GPL) on ohjelma puumaisten käsitekarttojen tekoon.

Ajatuskartat

Ajatuskartat tai miellekartat (Mind Maps) ovat käsitekarttojen vapaamuotoisempi "versio" ideoiden ja tiedon rakenteiden visualisoimiseksi.

MindManager

Mindjetin MindManagerin avulla voidaan luoda ajatuskarttoja, jotka toimivat suoraan www-sivuina. Mindmanagerin avulla voidaan yhdistää sisällön suunnittelu ja julkaiseminen. Lisäksi ohjemassa on mahdollisuus hyödyntää valmiita PowerPoint- esityksiä ja Word -dokumentteja. Ohjelmasta on tarjolla eri versioita, josta uusimma MindManager X5 Prosta on saatavilla 21 päivän kokeiluversio.

Esimerkkinä itse ohjelman toimintoja esittelevä Mindmanager -materiaali tuotettuna MindManagerilla (Antti Auer, Jyväskylän yliopiston virtuaaliyliopisto)

MindManagerin suomalainen sivusto

Inspiration

Inspiration (Kaupallinen)

Päivitetty viimeksi 19.05.2005 Verkko-opetuksen tukitiimi