Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
Verkkomoniste

Verkkomoniste oppimateriaalina

Verkkomonisteella tarkoitetaan kurssin koko oppimateriaalin tarjoamista verkon kautta monisteen kaltaisena kokonaisuutena. Materiaali voi olla jaettu osiin ja osat yhdistetty hierarkkisella hakemistolla hypertekstirakenteeksi. Hakemistorakenteen syvyys voi vaihdella. Materiaalin sisäinen linkitys on tyypillisesti aika vähäistä.

Luonteenomaista verkkomonisteelle on tavallisen paperimonisteen kaltainen passiivisuus. Verkkomoniste voi kuitenkin sisältää myös asioita havainnollistavia animaatioita. Moniste on tarkoitettu joko luettavaksi verkossa tai tulostettavaksi.

Esimerkkejä verkkomonisteen käytöstä Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella ovat mm.

Kaikki Arto Wiklan materiaalit kattavat koko kurssiaineiston ja sopivat myös itseopiskeluun. Itseopiskelua ei kuitenkaan mitenkään tueta ja kurssit on pidetty perinteisinä luentokursseina. Materiaali on toteutettu HTML-sivustona.

  • Anni Rytkösen Tietokone työvälineenä. Materiaali on laadittu korvaamaan luento-opetusta. Materiaali on toteutettu HTML-sivustona. Itseopiskeltavia asioita harjoitellaan kurssin liittyvissä lähiopetuksena toteutetuissa harjoituksissa.
  • Harri Laineen Johdatus sovellussuunnitteluun. Kurssin opetusmoniste on lähes käsittelemättömänä tarjolla verkon kautta PDF-muotoisina osina muun oppimateriaalin ohessa. Kurssiaikojen ulkopuolista itseopiskelua ei tueta.
2.3.2004 Harri Laine