Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
Verkon käyttö opetuksessa

Verkon hyötykäyttö

Verkko ja sen tarjoamat palvelut ovat helpottaneet monia arkipäivämme rutiineja. Verkon tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen on rantautunut (melko pysyvästi) myös opetukseen. Lisääntyneet tietoliikenneyhteydet sekä erilaiset uudet sovellukset ja tekniikat ovat avanneet paljon mahdollisuuksia hyödyntää verkkoa opiskelun ja opettamisen tukena sekä tuoneet monimuotoisuutta opetuksen suunnitteluun.

Verkon käytön tai tietokoneavusteisten opetusmenetelmien ei ole missään tapauksessa tarkoitus syrjäyttää perinteistä opetusta, vaan niiden tarjoamat mahdollisuudet tulisi nähdä opetusta rikastuttavana välineenä sekä uusien opetusmuotojen ja ideoiden mahdollistajana.

Helsingin yliopiston virtuaaliyliopistotoiminnan visio

Helsingin yliopiston virtuaaliyliopisto toiminnan visio vuodelle 2006.


  • Vuonna 2006 Helsingin yliopisto on kansainvälisesti tunnustettu, maamme johtava yliopistotason verkkokurssien ja tukipalveluiden tuottaja. Suomenvirtuaaliyliopiston tarjonnasta yli kolmasosa on Helsingin yliopiston tuottamia kursseja.
  • Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään laajasti Helsingin yliopiston tutkimuksessa, opetuksessa ja opiskelussa.
  • Kolmasosa yliopiston opinnoista on toteutettu monimuotoisena verkko-opetuksena.

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen virtuaalilaitosstrategia 2002-2006

Virtuaalilaitosstrategia 2002-2006 (PDF)

5.8.2004 Sami Palhomaa