Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 
VERTTI - Opettajan verkkokurssituki
Yhteystiedot:
Tukitiimin sähköposti:
verkko-opetus@cs.helsinki.fi HUOM! Sivustoa ei päivitetä ja osa sisällöstä on vanhentunutta
Verkon käyttötapoja

Verkon käyttö opetuksessa

Verkon ja sen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen on oikeastaan kiinni omasta innovatiivisuudesta. Uusia tekniikoita, menetelmiä ja toimintatapoja ilmaantuu jatkuvasti. Verkko-opetus on edennyt huimin harppauksin muutaman kuluneen vuoden aikana, mutta vakiintuneet hyvät käytänteet hakevat yhä paikkaansa. Hyviä toimintatapoja ei kuitenkaan löydä kuin kokeilemalla ja keräämällä palautetta ja tietoa saaduista kokemuksista.

Uusien toimintatapojen kokeilussa on kuitenkin hyvä pitää pää kylmänä, sillä uudet ideat eivät aina ole niitä parhaita. Uusien toimintatapojen kokeiluun saa myös varata varsin paljon aikaa ja energiaa.

Tämän sivuston tehtävänä on toimia kokemusten kerääjänä, uusien ideoiden synnyttäjänä sekä tiedottaa erilaisista mahdollisuuksista hyödyntää verkkoa opetuksen tukena. Ole siis myös aktiivinen uusien ideoiden esittäjä, vieraillessasi näillä sivuilla, sillä täten sivustoa pystytään kehittämään edelleen.

Tietolähteitä

Tietolähteitä verkossa

Technologies of Online Learning teoksessa Theory and Practice of Online Learning (Athabasca University)

  • Monipuolinen verkkokirja, joka on saatavilla PDF- ja HTML -muodossa

Kirjallisia lähteitä

Meisalo, V., Sutinen, E., Tarhio, J. 2003. Modernit oppimisympäristöt. Helsinki : Tietosanoma (Pieksämäki : RT-print)

  • Hyvä perusteos, joka tarkastelee verkon opetuskäyttöä erityisesti tietojenkäsittelijän näkökulmasta
Päivitetty viimeksi 19.05.2005 Verkko-opetuksen tukitiimi