IN MEMORIAM
 

 
Juha Vihavainen 
1954-2021 

Lehtori Juha Vihavainen

15.8.1954 - 7.10.2021

Juha had been a valued member of our Department since 1979 for over 42 years. He received the 1984 M.Sc. Thesis Award of the Finnish Society for Computer Science developing a new programming language called Mode. He worked first as a teaching assistant and then became a lecturer. He was an expert with programming languages and compilers, focusing on object-oriented paradigms. He was also our expert in game programming.

Juha valmistui filosofian kandidaatiksi 1984 ja lisensiaatiksi 1987. Hän sai Tietojenkäsittelytieteen Seuran vuoden 1984 Pro gradu -palkinnon tunnustukseksi ansiokkaasta tutkielmastaan "Mikrotietokoneiden ohjelmankehitysvälineiden toteutus suurella tietokoneella", jonka yhteydessä hän kehitti oman Mode-ohjelmointikielen. Hän toimi vuodesta 1979 alkaen tietojenkäsittelyopin, sittemmin tietojenkäsittelytieteen laitoksella opetustehtävissä yli 42 vuoden ajan, aluksi tuntiopettajana, sitten lehtorina. Ohjelmointikielet ja kääntäjät olivat hänen erikoisalueensa, erityisesti olio-ohjelmointi. Hän oli elänyt kielten kehitysvaiheet ja tunsi ne syvällisesti. Alan kehityksen myötä toiseksi erikoisalueeksi muodostui peliohjelmointi. Työ oli hänelle kaikki kaikessa, melkeinpä harrastus, joka ei katsonut aikaa eikä paikkaa. Hän ei osannut ajatellakaan eläkkeelle jäämistä, eikä sitten tarvinnutkaan. Vapaa-aikanaan hän harrasti lukemista, erityisesti scifi-kirjallisuutta, elokuvia, kamppailulajeja, kuntosalilla käyntiä ja pyöräilyä. Häntä jäivät vaimon lisäksi kaipaamaan kaksi tytärtä sekä 6- ja 2-vuotiaat lapsenlapset. Hän oli lapsille hyvin läheinen isä ja ukki.