IN MEMORIAM
 

 
Kimmo Raatikainen 
1955-2008 

Professori Kimmo Raatikainen

Professori Kimmo Raatikainen kuoli vakavaan sairauteen 13. maaliskuuta 2008 syntymäkaupungissaan Helsingissä. Hän oli 52-vuotias, syntynyt 2. elokuuta 1955.

Kimmo Raatikainen valmistui filosofian maisteriksi 1983 Helsingin yliopistosta. Ammatillisen uransa Raatikainen aloitti Valtion tietokonekeskuksessa 1981, mutta siirtyi 1986 suorittamaan jatko-opintoja Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitokselle. Siellä hän suoritti tohtorin tutkinnon 1990 tietojenkäsittelytiede pääaineenaan. Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professoriksi Raatikainen nimitettiin 1998.

Varsinaisen tutkijanuransa Raatikainen aloitti 1990-luvun alussa silloin uusien langattomassa internetissä liikkuvien tietojenkäsittelylaitteiden parissa. Ripeässä tahdissa hän käynnisti merkittävän joukon aihepiirin tutkimusryhmiä, joissa tutkimuskohteina olivat niin alan infrastruktuuri kuin langattoman liikkuvan palvelun sovellusmahdollisuudet. Tyypillistä projekteille oli osallistujien monialaisuus. Alusta alkaen mukana oli yliopiston lisäksi aina kotimaisen tietoteollisuuden edustajia, ja myöhemmin projektit kansainvälistyivät voimakkaasti. Internet-tietoliikenneprotokollien ja web-sovellusten infrastruktuurin standardointitoimintaan Raatikainen osallistui aktiivisesti; yksi hänen keskeisiä tavoitteitaan oli perustaa standardit tutkimukseen — ei vain hallinnolliseen kirjoituspöytätyöhön. Tyypillistä Raatikaiselle oli pyrkimys nivoa yhteen käsitteellisesti täysipainoinen tutkimus, käyttäjäyhteisön tarpeet ja käytännön realiteetit.

Raatikaisen viime vuosien tutkimuksen keskeiset kohdealueet olivat tulevaisuuden tarpeisiin vastaavat käyttöjärjestelmät, internet-protokollat sekä mobiilien hajautettujen järjestelmien ns. väliohjelmistot. Näiltä alueilta hän ehti julkaista yli 100 tieteellistä artikkelia. Raatikaisen visiointikyky ja analyyttinen ajattelu tekivät hänestä paljon käytetyn asiantuntijan ja suositun vierailuluennoijan.

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella Raatikainen johti laitoksen hajautettujen järjestelmien ja tietoliikenteen erikoistumislinjaa. Vuonna 2000 hänet kutsuttiin Nokian tutkimuskeskukseen ja vuodesta 2004 hän toimi arvostetussa Research Fellow -asemassa. Helsingin yliopiston ja Teknillisen korkeakoulun yhteisessä tutkimuslaitoksessa Helsinki Institute for Information Technology (HIIT) hän johti mobiilin laskennan tutkimusaluetta ja oli käynnistämässä uutta "Future Internet" -tutkimusohjelmaa. Raatikainen toimi myös aktiivisesti Teknillisen korkeakoulun dosenttina järjestäen Otaniemessä suosittuja mobiililaskennan jatkokursseja ja johti molempien yliopistojen yhteistä tietojenkäsittelytieteen tohtorikoulua. Tohtorikoulutuksessa hän järjesti aktiivista yhteistyötä Berkeleyn ja Rutgersin kanssa, molemmat alan amerikkalaisia huippuyliopistoja. Lähialueyhteistyötä edustivat taas yhteydet Petroskoihin sekä osallistuminen ns. Cross-Border University -toimintaan. Valitettavan lyhyeksi jääneen opettajan uransa aikana Raatikainen keräsi merkittävän laajan jatkokoulutettavien ryhmän, josta ehti valmistua pitkälti toistakymmentä väitöskirjatyötä.

Ulkoiselta olemukseltaan Raatikainen ei ehkä ollut joviaaleimmasta päästä, mutta aina asiallinen ja oikeudenmukainen, eri ryhmiään aktivoiva ja yksilöistä sosiaalista vastuuta kantava.

Raatikaisen nuoruuden harrastuksiin kuului aktiivinen kiinnostus urheiluun, erityisesti osallistuminen TUL:n valmennustoimintaan. Myöhemmin aikaa riitti jossain määrin kaunokirjallisuudellekin, ja matkoillaan hän ehti myös käydä valikoiduissa museoissa, katsomassa mielenkiintoisiksi arvioimansa kohteet. Ruokakulttuurin arvostus ja kesät perheen kanssa ulkosaaristossa Hiittisissä tai mökillä Hauholla rikastuttivat vaativan työn täyttämää elämää.

Hannu Toivonen
Timo Alanko

Professori Hannu Toivonen on Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtaja ja fil.tri Timo Alanko Kimmo Raatikaisen entinen työtoveri