IN MEMORIAM
 

 
Martti Tienari 
1935-2013 

Professori Martti Tienari

Suomen tietojenkäsittelyalan perustajiin kuulunut professori Martti Tienari kuoli tapaturman seuraamuksiin 13. lokakuuta 2013 Helsingissä. Hän oli syntynyt 10. marraskuuta 1935 Perniössä.

Tienarista tuli vuonna 1967 Helsingin yliopiston ensimmäinen tietojenkäsittelyopin professori. Hän vaikutti merkittävästi tietotekniikka-alan korkeimman opetuksen ja tutkimuksen suuntautumiseen ja osallistui 1960-80-luvuilla Suomen nousevan atk-alan kehittämiseen. Hän toimi professorina vuoteen 1998 saakka, jolloin siirtyi eläkkeelle.

Tienari väitteli Helsingin yliopistossa matematiikasta 1962. 1960-luvun alkuvuodet hän työskenteli Suomen Kaapelitehtaalla, joka pian fuusioitui Nokia-konsernin kanssa. Suomen Kaapelitehdas oli laajentanut toimintaansa automaattiseen tietojenkäsittelyyn.

Kaapelitehtaan elektroniikkaosastosta muodostui niin vahva tiedonvälityksen ja tutkimuksen keskus, että sitä ryhdyttiin kutsumaan "Salmisaaren yliopistoksi". Yksikön vaikutus oli suuri, kun salmisaarelaiset siirtyivät perustamaan tietojenkäsittelyoppia maan korkeakouluihin.

Ohjelmointia Tienari kävi oppimassa tietokonevalmistaja Elliottin tehtaalla Englannissa. Stanfordin yliopistossa hän tutustui tietojenkäsittelyalan opetukseen ja toimintaan.

Koko yli 30-vuotisen professorikautensa Martti Tienari toimi Helsingin yliopiston tietojenkäsittelyopin laitoksen esimiehenä, "nurkkamiehenä", kuten laitoksella sanottiin. Alusta lähtien Tienari korosti tieteenalan ominaislaatua ja luonnehti sitä 1970-luvulla seuraavasti: "Tietojenkäsittelyoppi ei ole pelkästään yhdistelmä tietokoneen sovellutuksista eri probleemeihin. Päinvastoin, aineen keskeinen osa on matematiikan tavoin sovellutuksista riippumaton ja abstrakti."

Laitos kasvoi, ja tieteenala kypsyi. Sen merkiksi Tienari muutti oppiaineen nimen tietojenkäsittelytieteeksi 1994. Laitoksen piirissä syntynyt Linux-käyttöjärjestelmä nosti laitoksen kansainväliseen maineeseen.

Tutkijana Martti Tienari seurasi alan kehitystä. Keskeisiä avauksia olivat ohjelmointikielten kääntäjien tutkimus sekä varhain käynnistetty tietokoneverkkojen ja internetin tutkimus. Tienarin merkittävin saavutus oli kuitenkin ensimmäisen tietojenkäsittelytieteen tutkijasukupolven kouluttaminen.

Tienaria tarvittiin laajalti yliopiston piirissä samoin kuin kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä. Hän toimi mm. matemaattis-luonnontieteellisen osaston dekaanina 1971-78 ja Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan inspehtorina 1969-79. Laskentakeskuksen johtokunnan puheenjohtajana 1971-92 hän ohjasi yliopiston atk-palvelutoimintaa ja keskustietokonehankintoja.

Tienari johti lisäksi opetusministeriön Suurtietokonetoimikuntaa, jonka esityksen pohjalta hankittiin maan ensimmäinen supertietokone vuonna 1989.

Professorina Martti Tienari oli vähäeleisen kriittinen. Hän arvosti akateemista laatua ja käytännön merkitystä.

Eläkepäivinään hän omistautui lastenlasten harrastusten edistämiseen, kirjallisuuden ja kielten harrastamiseen, konserteissa käyntiin ja mökkielämään.

Jukka Paakki
Esko Ukkonen

Kirjoittajat ovat Martti Tienarin oppilaita ja professoreja.