Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 

Tietojenkäsittelytieteen laitos

HELSINGIN YLIOPISTO      TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN LAITOS

KOKOUSKUTSU
17.3.2008


Tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtoryhmän kokous 5/2008

Aika: maanantai 17.3. klo 14.30–16.15

Paikka: laitoksen neuvotteluhuone D234.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. Esityslistan hyväksyminen

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

4. Ilmoitusasiat

    • Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) päätti 29.2.2008, että Helsingin yliopisto täyttää
       laadunvarmistusjärjestelmän kokonaisuudelle ja perustehtävien laadunvarmistukselle
       asetetut kriteerit. Auditointi on voimassa kuusi vuotta. KKA:n tiedote osoitteessa:
       http://www.kka.fi/tiedote.lasso?id=1138.  

    • Konsistorin päätöksiä (https://notes.helsinki.fi/halvi/hallinto/Konsistpk.nsf/) 13.2.2008:

         o Varaudutaan yliopiston uuden hallinnollisen aseman edellyttämään pääomatarpeeseen siten,
            että opetusministeriöltä vuodelle 2009 tulevasta yliopiston perusrahoituksesta otetaan
            ns. päältä pois keskitettyyn käyttöön  25 milj. euroa (eli n. 8%). Summa käytetään
            osaksi uudenmuotoisen yliopiston maksuvalmiuspääomaa vuoden 2009 lopussa. Lisäksi
            varaudutaan siirtämään yliopistolle tulevasta ensimmäisestä vuoden 2010 valtionapuerästä
            vastaavasti noin 20 milj. euroa (eli n. 6%).

         o Vuoden 2008 ja sitä seuraavien vuosien lopussa tiedekuntien ja erillisten laitosten siirtyviä
            määrärahoja leikataan, mikäli ne ylittävät 14% kulloinkin päättyneen vuoden aikana käytössä
            olleista määrärahoista.

     • Rehtorin päätös (http://notes.helsinki.fi/halvi/hallinto/Rehtorin.nsf/numeroittain) 25.2.2008:
       suunnittelija Reijo Sivèn on määrätty suunnittelija Teija Kujalan varajäseneksi
       tiedekuntaneuvostoon.

     • Yliopistouudistukseen valmistautuminen Helsingin yliopistossa (hanke ajalle
       1.3.2008-31.12.2009).

     • Tiedekunnan rahanjakopäätös ä(liite; tiedoksi, tai jos kokouksessa myös talousarvio niin sen
        liitteeksi)

     • Dekaanin päätös 26.2.2008: Tiedekunnan opetuksen kehittämistoimikunta on käsitellyt vilppiin
        ja plagiointiin liittyviä ohjeita (liite X osoitteessa:, https://alma.helsinki.fi/doclink/119292).
        Laitoksia pyydetään linkittämään ohjeet omille verkkosivuilleen ja huolehtimaan siitä, että opiskelijat tuntevat
        opintosuorituksiin ja tutkimuksen tekemiseen liittyvät eettiset säännöt ja yliopiston johtosäännön
        kuulusteluja koskevat kohdat. Vilpin havaittuaan opettaja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin
        verkkosivuilla olevien ohjeiden mukaan. (Liitteeksi tuo mainittu Alma-sivu, jossa varsinaiset ohjeet ovat.)

      • Laitoksen CBU-maisteriohjelmaan tuli 26 hakemusta, joista kolme suomalaista. Ohjelman kiintiö on viisi opiskelijaa.

      • Laitoksen raportti koulutuksen johtamisesta yliopiston kansainväliseen koulutuksen arviointiin (liite)

      • Palvelussuhdeasiat (liite x)

5. Pro gradujen hyväksyminen (liite x)

Ehdotus: Hyväksytään seuraavat pro gradu -tutkielmat:

- Matriisien nopea kertominen käytännössä
-
Dynaaminen käsikirjoitus mukautuvan pelitekoälyn perustana
- Jäljityksen tiedonkeruuvaiheen työkalut tosiaikaisissa hajautetuissa tapahtumankäsittelyjärjestelmissä
- Performance of Ajax applications on mobile devices
- Suorakäsiteltävät käyttöliittymät verrattuna kyselypohjaisiin ratkaisuihin
- Aspektien käyttö instrumentoinnin apuvälineenä
- Käyttäjäkeskeinen moninäkymähaku semanttisessa portaalissa
- Olioarkkitehtuurit peliohjelmistoissa
- Ohjelmistotuotelinjat ja niiden soveltuminen eri tuotekehityskonteksteihin

6.  Tutkintovaatimukset keskusteluasiana, Heikki Lokki puh 19151277 (liite 3 osoitteessa: http://www.cs.helsinki.fi/u/lokki/tutkinto2008/ehdotus.html )

Keskustellaan tutkintovaatimusten uudistuksesta Heikki Lokin alustuksen pohjalta ja valmistellaan asiaa päätettäväksi seuraavassa johtoryhmän kokouksessa.

7.  Laitoksen toimintakäsikirjan katselmointi, luku Perustehtävät / Peruskoulutus (kokouskutsun 4.2.2008 liite 7)

Johtoryhmä katselmoi laitoksen toimintakäsikirjan nykyisen version kohdan Perustehtävät / Peruskoulutus. Johtoryhmän jäsenet perehtyvät katselmoitavaan osaan ennen kokousta.


8. Alustavaa tietoa johtoryhmän seuraavista kokouksista 

17.3.2008
• laitoksen talousarvio vuodelle 2008
• tutkintovaatimukset päätösasiana
• laitoksen toimintakäsikirjan katselmointi, luku Perustehtävät / Jatkokoulutus

31.3.2008
•  Opettajien vastaanottokäytännöt (liittyy rehtorin päätökseen 2007:265)
•  laitoksen toimintakäsikirjan katselmointi, luku Perustehtävät / Yhteiskunnallinen vaikutus

14.4.2008
•  opetusohjelmaluonnos
•  laitoksen toimintakäsikirjan katselmointi, luku Voimavarat

28.4.2008
•  opetusohjelman vahvistaminen
•  laitoksen toimintakäsikirjan katselmointi, luvut Tukipalvelut / Tutkimuspalvelut ja    Henkilöstöpalvelut

19.5.2008
• laitoksen toimintakäsikirjan katselmointi, luvut Tukipalvelut / Tilat ja laitteet, Hankinnat: tavarat ja
  palvelut, Kieli- ja käännöspalvelut sekä Kumpulan kampuksen palvelut

2.6.2008
laitoksen toimintakäsikirjan katselmointi, luvut Tukipalvelut / Tietotekniikka

ke 25.6.2008
laitoksen toimintakäsikirjan katselmointi, luvut Tukipalvelut / Kirjastopalvelut, Viestintä,   Tiedonhallinta ja Taloushallinto

9. Muuta asiat

10. Kokouksen päättäminen

 


  Jakelu:
   Johtoryhmän varsinaiset jäsenet, johtoryhmän varajäsenet, johtoryhmän postituslista
   2. krs:n sosiaalitila, henkilökunnan ilmoitustaulu 2. kerros.
   http://www.cs.Helsinki.FI/johtoryhma/