HELSINGIN YLIOPISTO     TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN LAITOS

KOKOUSKUTSU
13.3.2002

LAITOKSEN HENKILÖKUNNAN KOKOUS 1/2002

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen laitoskokous pidetään keskiviikkona 20.3.2002 klo 15.15-16.30 salissa A319.

Kokouskutsu on nähtävissä kahvihuoneen B440 ilmoitustaululla, ilmoitustauluilla 16 (huoneen B450 edessä) ja 9 (huone B329) sekä www-sivulla http://www.cs.helsinki.fi/johtoryhma/laitoskokous/ .

ESITYSLISTA

  1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

  2. Virkarakenteen muutokset (liite 1, yhteistoiminta-asia)

  3. Yliopiston hallintorakenteen uudistaminen kampuspohjaisesti
    http://www.helsinki.fi/kampusrakenne, yhteistoiminta-asia)

  4. Muut mahdolliset asiatTERVETULOA!

Helsingissä 13. maaliskuuta 2002Jukka Paakki
laitoksen esimies


Liite 1.

Laitoskokous 20.3.2002

Esitys 13.3.2002 / Jukka Paakki

Virkarakennemuutokset tietojenkäsittelytieteen laitoksella 1.8.2002 lukien

Laitoskokouksessa 20.3.2002 esitetään käsiteltäviksi seuraavat laitoksen virkarakenteesen tehtävät muutokset. Esitykset perustuvat laitoksen henkilöstösuunnitelmaan ja toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2001-2003. Esityksiä on käsitelty laitoksen johtoryhmän kokouksessa 25.2.2002.

Virkojen perustaminen 1.8.2002


Virkojen lakkauttaminen 1.8.2002