HELSINGIN YLIOPISTO     TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN LAITOS

KOKOUSKUTSU
7.11.2008

LAITOKSEN HENKILÖKUNNAN KOKOUS 3/2008

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen henkilöstökokous:

Aika:14.11.2008 klo 10.00-11.30

Paikka: Heureka (laitoksen kehittämispäivän yhteydessä)

Kokouskutsu on nähtävissä 2. kerroksen kahvihuoneessa
ja 2. kerroksen henkilökunnan ilmoitustaululla sekä verkkosivulla http://www.cs.helsinki.fi/johtoryhma/laitoskokous/ .

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

 2. Virkarakennemuutoksia (yt-asia)

  Voimassa oleva henkilöstösuunnitelma löytyy intranetistä: https://www.cs.helsinki.fi/henkilokunta-intranet/docs/tktl_henkilostosuunnitelma_07-09.pdf .

  2.1. Henry Tirrin erottua professorin virasta 1.8.2008 lukien älykkäiden järjestelmien alueella ei ole vakinaista professoria. Ehdotus: määritellään professorin viran 21329 (ent. Ahonen-Myka; kieliteknologia) alaksi tietojenkäsittelytiede, erityisesti älykkäät järjestelmät ja täytetään virka vakinaisesti mahdollisimman pian.

  2.2. Helsingin yliopiston ja VTT:n yhteisprofessuuri bioinformatiikan alueelle
  (liite 1_osoitteessa: https://www.cs.helsinki.fi/johtoryhma/laitoskokous/YTLiite2008_3.pdf )

  Tietojenkäsittelytieteen laitos esittää, että VTT ja Helsingin yliopisto perustavat ja rahoittavat yhteisen tietojenkäsittelytieteen professuurin, jonka erikoisalaksi määritellään data-analyysi ja biologisten systeemien laskennallinen mallinnus.

  2.3. Professorin virat 19234 (tietojenkäsittelytiede, ent. Tirri) sekä 22076 (bioinformatiikka, vapaa, hoit. Rousu)

  Keskustellaan professorin virkojen uudelleen suuntaamisesta ja päätetään asiasta keväällä 2009.

 3. Tohtorikoulutettavan, tohtoritutkijan ja yo-tutkijan määräaikaiset työsopimussuhteet (yt-asia)

  Ehdotetaan laitoksella käyttöönotettavaksi periaate, että johtaja voi johtoryhmän esityksestä ottaa tohtorikoulutettavan, tohtoritutkijan ja yo-tutkijan työsopimussuhteeseen vastaavan tehtävän haussa ansioituneeksi todetun hakijan, joka ei saanut ko. tehtävää. Perusteluna on mahdollisuus toimia joustavasti kun virkaan on useita erittäin hyviä hakijoita ja laitoksen taloudellinen tilanne sallii useammankin kuin yhden nimityksen. Palvelussuhteen muotona on työsuhde (ei virka), joka on hallinnollisesti kevyempi käyttää.

 4. Hankerahoitus ja perustettava toimikunta

  Ehdotetaan, että laitos ryhtyy myöntämään hakemuksesta rahoitusta tutkimus-, opetus- ja muille hankkeille. Erityisesti kannustetaan sellaisia hankkeita, joissa rahoituksen merkitys on suuri: uudet avaukset, tutkijat joilla ei aiemmin ole ollut hankerahoitusta, riskirahoitus, tutkimusta sivuava ohjelmistotyö johon vaikea muuten saada rahoitusta.

  Rahoitushakemuksessa on esitettävä lyhyt hankesuunnitelma, perustelu laitoksen rahoitukselle sekä jatko- tai lisärahoitussuunnitelma mikäli laitoksen rahoitus ei kata koko suunniteltua toimintaa. Hankkeiden kesto voi olla noin 0,5 - 1 vuotta tai erityisistä syistä korkeintaan 2 vuotta. Hakemuksen käsittelee ja niiden rahoittamista ehdottaa johtoryhmässä perustettava toimikunta, rahoittamisesta päättää johtaja.

 5. Katsaus yliopistouudistuksen tilanteeseen

  Pääkohdat yliopistouudistuksen valmistelusta Helsingin yliopistossa.

  Liite 2 soitteessa: https://www.cs.helsinki.fi/johtoryhma/laitoskokous/YTLiite2008_3.pdf

 6. Muut mahdolliset asiat

 7. Kokouksen päättäminen

  TERVETULOA!

  Helsingissä 7. marraskuuta 2008


  Hannu Toivonen
  Laitoksen johtaja