HELSINGIN YLIOPISTO      TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN LAITOS

PÖYTÄKIRJA
18.4.2008

 

 

LAITOKSEN HENKILÖKUNNAN KOKOUS 2/2008

Aika                perjantai 18.4.2008 klo 14.20-14.35
Paikka            sali CK112 (Exactum, 1.krs)
Läsnäolijat      osallistujaluettelo pöytäkirjan liitteenä

 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
 2. Laitoksen varajohtaja, puheenjohtaja Jyrki Kivinen avasi kokouksen klo 14.20 ja totesi kokouksen asianmukaisesti koolle kutsutuksi.
  Kokouksen sihteeriksi valittiin Pirjo Kokkonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Teemu Kerola ja Kjell Lemström. Kokouskutsun esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 3. Yliopistonlehtorin viran perustaminen (yt-asia)

  Opintohallintoon suunnitellaan uuden yliopistonlehtorin viran perustamista ja sen täyttämistä 1.8.2008 alkaen. Viran perustamista kompensoidaan voimassa olevan henkilöstösuunnitelman mukaan lakkauttamalla nykyinen opintoesimiehen lehtorin virka (vakanssi 14705) Hannu Erkiön jäädessä eläkkeelle.

  Puheenjohtaja alusti keskustelun viran perustamisesta ja täyttämisestä mahdollisimman pikaisesti. Keskustelussa tarkennettiin viran valintaperusteita ja tehtäväalaa ja kokous päätyi kannattamaan tehtyä esitystä.

 4. Muut mahdolliset asiat

 5. Kokouksen päättäminen

  Kokous päättyi 14.35
                           Jyrki Kivinen                    Pirjo Kokkonen
                           puheenjohtaja                   sihteeri                   
                          Teemu Kerola                   Kjell Lemström
                          pöytäkirjan tarkastaja        pöytäkirjan tarkastaja