HELSINGIN YLIOPISTO      TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN LAITOS

PÖYTÄKIRJA
9.4.2009

 

 

LAITOKSEN HENKILÖKUNNAN KOKOUS 1/2009

Aika              Perjantai 9.4.2009 klo 15.45 – 16.30
Paikka           Exactum Sali B222

 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
 2. Laitoksen johtaja, puheenjohtaja Hannu Toivonen avasi kokouksen klo 15.45 ja totesi kokouksen asianmukaisesti koolle kutsutuksi. Kokouksen sihteeriksi valittiin Ellen Mustonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Teija Kujala ja Heikki Lokki. Kokouskutsun esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 3. Talousarvio vuodelle 2009 (yt-asia, esityslistan liite 1)

  Toimistopäällikkö Tiina Väisäsen esitteli talousarvion vuodelle 2009. Tiedekunnan rahanjakopäätöksessä laitokselle jaetut määrärahat ovat yhteensä 5 250 977 euroa, josta laitoksen varsinaiseen toimintaan on käytettävissä 4 289 217 euroa (poissulkien tutkijakouluille, opiskelijoiden harjoitteluun ja FDK:n huippuyksikölle myönnetyt määrärahat). Tämän lisäksi laitoksella on käytettävissä edellisen vuoden toimintamäärärahasäästöä ja maksullisen palvelutoiminnan ylijäämää sekä vuoden aikana projekteilta perittäviä yleiskustannuksia. Arvio vuoden 2009 toimintamenoihin käytettävissä olevista määrärahoista on yhteensä 5 421 215 euroa. Laitoksen menoarvio vuodelle 2009 perustuu vuoden 2008 toteutumiin, laitoksen henkilöstö- ja opetussuunnitelmaan sekä suunnitelmiin vuoden 2009 aikana tehtävistä hankinnoista. Kustannukset on jaettu seitsemään päämenoluokkaan: henkilöstömenot, tilakustannukset ja vuokrat, aineet ja tarvikkeet, palvelut, matkat, muut menot sekä koneet ja laitteet. Vuoden 2009 menoarvion loppusumma on 5 096 000 euroa. Arvio vuodelle 2010 siirtyvästä toimintamenomäärärahasta on 325 215 euroa.

  Kokouksella ei ollut huomauttamista talousarvioon.

 4. Keskustelua yliopistouudistuksesta

  Puheenjohtaja alusti yliopistouudistuksen nykytilasta. Tietoa löytyy ALMA:n Yliopisto- uudistus -sivuilta. Keskusteltiin uudistuksen vaikutuksista koko yliopiston tasolla, tiedekunnissa ja laitoksilla.

 5. Muut mahdolliset asiat

  Puheenjohtaja ilmoitti, että alkusyksystä on pidettävä henkilöstökokous toimintasuunnitelman henkilöstösuunnitelmaa varten.

 6. Kokouksen päättäminen

  Kokous päättyi klo 16.30.

  Liite: Osallistujaluettelo                           Hannu Toivonen               Ellen Mustonen
                           puheenjohtaja                   sihteeri                   
                          Teija Kujala                      Heikki Lokki
                          pöytäkirjan tarkastaja        pöytäkirjan tarkastaja