HELSINGIN YLIOPISTO       TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN LAITOS

KOKOUSKUTSU
10.12.1998

LAITOKSEN HENKILÖKUNNAN KOKOUS 3/1998

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen laitoskokous pidetään
perjantaina 18.12.1998 klo 12.00-13.00 salissa A414.

Kokouskutsu liitteineen on nähtävissä kahvihuoneen B440 ilmoitustaululla ja
ilmoitustaululla 16 (huoneen B450 edessä) ja johtoryhmän www-sivulla (http://www.cs.helsinki.fi/johtoryhma/laitoskokous/esityslista398.html)


ESITYSLISTA
 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

 2. Ilmoitusasiat

 3. Professuurin (ent. Tienari) opetusala ja auki julistaminen

 4. Teollisuusprofessuurin perustaminen (liite 1)

 5. Kokonaistyöaika ( liite 2)

 6. Suunnitteluryhmien raportit

 7. Muut mahdolliset asiat
TERVETULOA!

Helsingissä 10. joulukuuta 1998


                        Esko Ukkonen
                        Laitoksen esimies