HELSINGIN YLIOPISTO       TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN LAITOS

PÖYTÄKIRJA
21.8.2006

LAITOKSEN HENKILÖKUNNAN KOKOUS 2/2006

Aika perjantai 18.8.2006 klo 9.15-11.00
Paikka Exactum sali B 222
Läsnäolijat pöytäkirjan liitteenä

 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

  Puheenjohtaja professori Jukka Paakki avasi kokouksen klo 9.15. Todettiin kokous asianmukaisesti koollekutsutuksi.

  Kokouksen sihteeriksi valittiin Pirjo Kokkonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Karimäki-Suvanto ja Tiina Niklander. Ääntenlaskijoiksi valittiin Jukka Manner ja Tomi Pasanen. Kokouskutsun esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 2. Tietojenkäsittelytieteen laitoksen tavoiteohjelma vuosille 2007-2009 (esityslistan liite 1, yhteistoiminta-asia)

  Laitoksen tavoiteohjelman esitteli laitoksen varajohtaja professori Matti Nykänen. Erityisen vilkkaasti keskusteltiin laitoksen voimavarojen käytöstä opetustyössä ja opiskelijavalinnoista.

  Kannatettiin strategisessa tavoitevalinnassa keskittymistä nykyisiin vahvuusalueisiin.

  Päätettiin huomioida keskustelussa esiin tulleet asiat tavoiteohjelman laadinnassa ja viedä ehdotus seuraaviin johtoryhmän kokouksiin päätettäväksi. Tavoiteohjelma tai sen luonnos toimitetaan tiedekunnalle 6.9.2006 mennessä.

 3. Tietojenkäsittelytieteen laitoksen henkilöstösuunnitelma vuosille 2007-2009 (esityslistan liite 2, yhteistoiminta-asia)

  Jukka Paakin ja Päivi Karimäki-Suvannon alustuksen jälkeen käytiin vilkasta keskustelua henkilöstövoimavarojen käytöstä, riittävyydestä ja virkarakenteesta.

  Henkilöstösuunitelma tai sen luonnos toimitetaan tiedekunnalle 6.9.2006 mennessä.

 4. Kokouksen päättäminen

  Kokous päätettiin klo 11.00	Jukka Paakki        	Pirjo Kokkonenr
 	puheenjohtaja       	sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja hyväksyneet:	Päivi Karimäki-Suvanto    Tiina Niklander
 	toimistopäällikkö      amanuenssi


Jakelu: 2. krs:n sosiaalitila, henkilökunnan ilmoitustaulu 2. krs.
http://www.cs.Helsinki.fi/johtoryhma/laitoskokous