HELSINGIN YLIOPISTO       TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN LAITOS

PÖYTÄKIRJA
28.4.2000

LAITOKSEN HENKILÖKUNNAN KOKOUS 1/2000

Aika keskiviikko 12.4.2000 klo 15.00-17.10
Paikka laitoksen salit A217 ja A516

 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

  Puheenjohtaja professori Timo Alanko avasi kokouksen. Todettiin kokous asianmukaisesti koollekutsutuksi.

  Kokouksen sihteeriksi valittiin amanuenssi Teija Kujala. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin lehtori Teemu Kerola ja lehtori Arto Wikla.

  Esityslistaan lisättiin kohtaan 2 'Verkkopedagogiikan tietotekniikan yliopistonlehtorin viran (A25) hakeminen' ja kohtaan 6 'Tietokonematemaatikon suuntautumisvaihtoehto'. Kokouskutsuun sisältyvä esityslista hyväksyttiin muilta osin kokouksen työjärjestykseksi.

 2. Ilmoitusasiat

 3. Henkilöstöpolitiikka ja -suunnitelma 2001-2003

  Käytiin läpi laitoksen henkilöstöpoliittinen ohjelma ja suunnitelma 2001-2003
  ( http://www.cs.helsinki.fi/hallinto/henkpolsuunnitelma.html ).
 4. Tulosten julkistaminen verkossa

  Tietosuojavaltuutettu on ottanut kantaa tulosten julkistamiseen verkossa. Kannanotto löytyy www-sivulta http://www.tietosuoja.fi/3273.htm .

  Pääsuunnittelija Petri Kutvonen on perustanut laitokselle intranetin, jossa voidaan tuloksia julkistaa (tulokset julkistetaan myös laitoksen ilmoitustaululla). Intranetin käyttö vaatii käyttäjätunnuksen laitoksen koneisiin. Petri Kutvonen laatii ohjeen intranetin käytöstä.

 5. Kumpula IV:n suunnittelu

  Kumpula IV:n hankesuunnittelu on käynnistynyt. Laitoksella päävastuullisena suunnittelija toimii yliassistentti Heikki Lokki, joka esitteli Kumpula IV:n suunnittelun perustana käytettäviä tilastoja laitoksen kasvuennusteiden tekemiseksi. Henkilötyövuodet, opiskelijamäärät ja suoritetut opintoviikkomäärät ovat viime vuosina kasvaneet. Opintoviikkomäärän kasvusta merkittävä osa on aiheutunut sivuaineopintojen määrän lisääntymisestä.

  Kumpula IV:n aikataulu:

  • keväällä 2000 hankesuunnittelu,
  • keväällä 2001, jos hanke toteutetaan, tehdään detaljoitu suunnittelu ja
  • vuonna 2004 muutto Kumpulaan.
 6. Muut mahdolliset asiat


           Timo Alanko        Teija Kujala
           puheenjohtaja       sihteeri  

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja hyväksyneet:           Teemu Kerola        Arto Wikla
           lehtori           lehtori


Jakelu: 3. ja 4. krs:n sosiaalitilat,
Ilmoitustaulut 16 (4.kerros) ja 9 (3.kerros)
http://www.cs.Helsinki.fi/johtoryhma/laitoskokous/poytakirja00_1.html