HELSINGIN YLIOPISTO       TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN LAITOS

PÖYTÄKIRJA
28.9.2000

LAITOKSEN HENKILÖKUNNAN KOKOUS 2/2000

Aika perjantai 22.9.2000 klo 14.15-15.35
Paikka laitoksen sali A217

 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

  Puheenjohtaja professori Timo Alanko avasi kokouksen. Todettiin kokous asianmukaisesti koollekutsutuksi.

  Kokouksen sihteeriksi valittiin amanuenssi Teija Kujala. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin lehtori Teemu Kerola ja pääsuunnittelija Petri Kutvonen.

  Kokouskutsuun sisältyvä esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 2. Ilmoitusasiat

 3. Virkojen lakkauttamiset, perustamiset ja haettaviksi julistamiset (yhteistoiminta-asia)

  Käsiteltiin laitoksen johtoryhmän esittämät muutokset laitoksen virkarakenteeseen (esityslistan liite 1). Laitoskokous teki muutosehdotukseen pieniä korjauksia ( http://www.cs.helsinki.fi/johtoryhma/laitoskokous/virkarakennemuutokset_2000_versio2.html).

 4. Muut mahdolliset asiat

  Ei ollut muita asioita.


           Timo Alanko        Teija Kujala
           puheenjohtaja       sihteeri  

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja hyväksyneet:           Teemu Kerola		Petri Kutvonen
           lehtori        	pääsuunnittelija


Jakelu: 3. ja 4. krs:n sosiaalitilat,
Ilmoitustaulut 16 (4.kerros) ja 9 (3.kerros)
http://www.cs.Helsinki.fi/johtoryhma/laitoskokous/poytakirja00_2.html