HELSINGIN YLIOPISTO       TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN LAITOS

PÖYTÄKIRJA
19.4.2001

LAITOKSEN HENKILÖKUNNAN KOKOUS 1/2001

Aika torstai 19.4.2001 klo 14.15-15.30
Paikka laitoksen sali A516
Läsnäolijat erillisellä liitteellä

 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

  Puheenjohtaja professori Timo Alanko avasi kokouksen. Todettiin kokous asianmukaisesti koollekutsutuksi.

  Kokouksen sihteeriksi valittiin amanuenssi Jaana Heino. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin lehtori Auvo Häkkinen ja professori Inkeri Verkamo.

  Kokouskutsuun sisältyvä esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 2. Virkarakenneasiat (yhteistoiminta-asia)

  Käytiin läpi johtoryhmän ehdottamat virkarakennemuutokset. Laitoskokous ei tehnyt ehdotukseen muutoksia.

 3. Laitoksen kirjaston siirtyminen osaksi Kumpulan kirjastoa (yhteistoiminta-asia)

  Laitoksen kirjasto on liitetty osaksi Kumpulan kampuskirjastoa, mutta laitoksen kirjaston kokoelmat siirretään Kumpulaan vasta laitoksen muuton yhteydessä.

  Laitoskokous kiinnitti huomiota henkilökunnan kirjastonkäytön helppouden säilymiseen myös Kumpulaan muuton jälkeen. Tärkeänä pidettiin, että nykyiset edut (esim. mahdollisuus käyttää kirjastoa myös varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella ja ns. työlainat) säilyvät.

 4. Opetuksen kehittämishankkeet

 5. Kumpula IV

  Uuden rakennuksen nimeksi on ehdotettu Exactum. Piirroksia on näkyvillä 4. kerroksen kahvihuoneessa. TKTL:n osuus on noin puolet talosta.

  Laitoskokous kiinnitti huomiota autopaikkojen ja ruokalatilojen vähäisyyteen Kumpulassa.

 6. Muut mahdolliset asiast

  Ei ollut muita asioita.


           Timo Alanko        Jaana Heino
           puheenjohtaja       sihteeri  

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja hyväksyneet:
           Auvo Häkkinen        Inkeri Verkamo


Jakelu: 3. ja 4. krs:n sosiaalitilat,
Ilmoitustaulut 16 (4.kerros) ja 9 (3.kerros)
http://www.cs.Helsinki.fi/johtoryhma/laitoskokous/poytakirja01_1.html