HELSINGIN YLIOPISTO       TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN LAITOS

PÖYTÄKIRJA
2.09.2002

LAITOKSEN HENKILÖKUNNAN KOKOUS 2/2002

Aika tiistai 27.08.2002 klo 14.15-16.00
Paikka laitoksen sali A414
Läsnäolijat pöytäkirjan liitteenä 1

 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

  Puheenjohtaja professori Jukka Paakki avasi kokouksen klo 14.15. Todettiin kokous asianmukaisesti koollekutsutuksi.

  Kokouksen sihteeriksi valittiin toimistopäällikkö Päivi Karimäki-Suvanto. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yliopistonlehtori Tiina Niklander ja yliassistentti Jan Lindström. Kokouskutsuun sisältyvä esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 2. Toiminnan ja talouden suunnittelu vuodelle 2003 ja kaudelle 2004 ­ 2006 (yhteistoiminta-asia)

  Laitoskokous käsitteli toiminnan ja talouden suunnittelua vuodeksi 2003 ja kaudelle 2004 - 2006 (esityslistan liitteet 1 ja 2). Johtoryhmä on käsitellyt asiaa 12.8.2002 pitämässään kokouksessa. Laitoskokous keskusteli arvioinnin vaikutuksesta rahanjakomalliin ja tutkintotavoitteista sekä tutkimusprojektien politiikasta. Laitoskokous hyväksyi toiminnan ja talouden suunnittelun vuodeksi 2003 ja kaudelle 2004 -2006. Laitoskokous päätti lisäksi, että seuraavassa strategian laadinnassa otetaan huomioon tutkimusprojektien linjaus.

 3. Virkarakenteen muutokset (yhteistoiminta-asia)

  Käsiteltiin laitoksen johtoryhmän esittämät muutokset laitoksen virkarakenteeseen (esityslistan liite 3). Laitoskokous yhtyi tehtyyn esitykseen ja hyväksyi virkarakenne-esityksen muutoksitta. Perustettava professorin virka tullee avoimeen hakuun loppuvuodesta.

 4. Laitoksen alustava viestintäsuunnitelma (yhteistoiminta-asia)

  Laitoksen tiedottaja Janne Saarinen esitteli laatimansa alustavan viestintäsuunnitelman (esityslistan liite 4). Loppuvuoden konkreettisiksi viestinnän päätavoitteiksi hän listasi seuraavat toimenpiteet: sisäisen verkkolehden perustamisen, laitoskalvojen uusimisen, abi-infojen ja lukioyhteistyön laajentamisen. Viestintäsuunnitelmassa mediasuhteiden rakentamista konkretisoivat mm. media-iltapäivän järjestäminen, Linux 10 vuotta -tapahtuma, laitoskarnevaalin kehittäminen, teollisuusneuvottelukunnan perustaminen. Laitoskokous keskusteli viestintäsuunnitelmasta ja päätti, että suunnitelmaa täsmennetään ja työstetään edelleen sekä ryhdytään toteuttamaan vaiheittain.

 5. Laitoksen henkilöstö- ja talousasioiden kehittäminen (yhteistoiminta-asia)

 6. Muut asiat

  Muita asioita ei ollut.

 7. Kokouksen päättäminen

  Kokous päätettiin 16.02

  
  
  	Jukka Paakki        	Päivi Karimäki-Suvanto
   	puheenjohtaja       	sihteeri
  
  

  Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja hyväksyneet:

  
  
  	Jan Lindström        	 Tiina Niklander
   	yliassistentti        	 yliopistonlehtori
  
  


  Jakelu: 4. krs:n sosiaalitila (B440), ilmoitustaulut 16 (4. krs) ja 9 (3. krs)
  http://www.cs.Helsinki.fi/johtoryhma/laitoskokous/poytakirja02_2.html