HELSINGIN YLIOPISTO       TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN LAITOS

PÖYTÄKIRJA
9.03.2004

LAITOKSEN HENKILÖKUNNAN KOKOUS 1/2004

Aika perjantai 5.3.2004 klo 12.15-14.00
Paikka laitoksen sali A414
Läsnäolijat pöytäkirjan liitteenä 1
 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

  Puheenjohtaja professori Jukka Paakki avasi kokouksen klo 12.15. Todettiin kokous asianmukaisesti koollekutsutuksi.

  Kokouksen sihteeriksi valittiin osastosihteeri Sirkka Palander. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin tutkimussihteeri Inka Oksanen ja yliopistonlehtori Tomi Pasanen. Kokouskutsuun sisältyvä esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 2. Tietojenkäsittelytieteen laitoksen henkilöstöpoliittinen ohjelma (esityslistan liite 1) (yhteistoiminta-asia)

  Puheenjohtaja Jukka Paakki esitteli laitoksen henkilöstöpoliittisen ohjelman, jonka jälkeen asiasta käytiin vilkasta keskustelua erityisesti kohdista opetus- ja tutkimusvirat, assistentit, tohtoriassistentit, tutkijakoulut. Ohjelma käsitellään laitoksen johtoryhmän kokouksessa maanantaina 8.3.2004.

 3. Tietojenkäsittelytieteen laitoksen talousarvioesitys vuodelle 2004 (esityslistan liite 2) (yhteistoiminta-asia)

  Toimistopäällikkö Päivi Karimäki-Suvanto kävi läpi laitoksen talousarvion. Arviosta käytiin vilkasta keskustelua ja huomioitiin mm. henkilöstömenojen suuri osuus (n.4 milj.) verrattuna perusrahoitukseen (2.426 milj). Todettiin kuitenkin vuosien 2004-2005 kokonaistalouden olevan vakaalla pohjalla. Talousarvioesitys käsitellään laitoksen johtoryhmän kokouksessa maanantaina 8.3.2004.

 4. Kumpulaan muutto (yhteistoiminta-asia)

  Puheenjohtaja Jukka Paakki kävi läpi muuttoaikataulun. Muutto tapahtuu kolmessa vaiheessa. Kirjasto muuttaa toukokuun lopulla, tietotekniikka kesäkuussa ja muut heinäkuun lopulla ja elokuun alussa. Yhteyshenkilönä laitoksella toimii Heikki Lokki, muuttopäällikkönä Inka Oksanen ja tietotekniikan muutosta vastaa Petri Kutvonen. Teija Kujala laatii laitoksen (www.cs.helsinki.fi/muutto/index.html) sivulle tarkemmat muutto-ohjeet. Inka Oksanen ilmoitti, että muuttolaatikot toimitetaan 2-3 viikkoa ennen muuttoa ja 19.7.2004 pitää kaikken olla pakattuna.

 5. Muut asiat

  Muita asioita ei ollut.

 6. Kokouksen päättäminen

  Kokous päätettiin 14.00.

	Jukka Paakki        	Sirkka Palander
 	puheenjohtaja       	sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja hyväksyneet:	Inka Oksanen        	 Tomi Pasanen
 	tutkimussihteeri       	 yliopistonlehtori


Jakelu: 4. krs:n sosiaalitila (B440), ilmoitustaulut 16 (4. krs) ja 9 (3. krs)
http://www.cs.Helsinki.fi/johtoryhma/laitoskokous/poytakirja02_2.html