HELSINGIN YLIOPISTO       TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN LAITOS

PÖYTÄKIRJA
22.09.2004

LAITOKSEN HENKILÖKUNNAN KOKOUS 2/2004

Aika torstai 9.9.2004 klo 14.00-15.20
Paikka Exactum sali B123
Läsnäolijat pöytäkirjan liitteenä 1
 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

  Puheenjohtaja professori Jukka Paakki avasi kokouksen klo 14.00. Todettiin kokous asianmukaisesti koollekutsutuksi.

  Kokouksen sihteeriksi valittiin osastosihteeri Sirkka Palander. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin tutkija Juha Gustafsson ja amanuenssi Juhani Haavisto. Kokouskutsuun sisältyvä esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 2. Toiminnan ja talouden suunnittelu vuodeksi 2005 (yhteistoiminta-asia)

  Puheenjohtaja Jukka Paakki alusti keskustelun toteamalla, että laitoksen johtoryhmän päätöksellä on lähetetty tiedekunnnan ja rehtorin välisiin tulosneuvotteluihin seuraavat esitykset:


  -Esitys opetuksen laadun tuloksellisuudesta (esityslistan liitteet 1, 2, 3, 4, 5).
  -Hanke-esitys: Bioinformatiikan maisteriohjelma (esityslistan liite 6).
  -Hanke-esitys: Tietoteollisuusalojen tutkimus- ja koulutusedellytysten vahvistaminen (esityslistan liite 7).
  -Hanke-esitys: Kieliteknologia (esityslistan liite 8).
  -Esitys konsistorin opettajapoolista haettavasta virasta:
  Menetelmätieteiden sivuaineopetus (esityslistan liite 9).


  Puheenjohtaja totesi, että kieliteknologiaohjelma päättyy vuonna 2005, tietoteollisuusalojen tutkimus- ja koulutusedellytysten vahvistamisohjelman tietojenkäsittelytieteen laitoksen osuus on vuonna 2005 noin 360.000 euroa, mutta rahoitus loppuu muutaman vuoden sisällä.
  Keskustelun jälkeen laitoksen henkilökunta yhtyi esityksiin.

 3. Keskustelua Exactum-rakennuksesta työympäristönä

  Heikki Lokki tiedotti seuraavia asioita:

  -Opetustilojen ovet ovat auki rakennuksen yleisenä aukioloaikana. Auditorioiden ovet ovat lukossa, kun talo on suljettu. Vahtimestareilta saa tarvittaessa lainaksi avaimen.
  -Voimme vaikuttaa työympäristöömme, joten parannusesityksiä kannattaaa tehdä.

  -Täysritilät puretaan ikkunoista.

  -Lämpö- ja ilmastointisäätöjen osalta tulee talvi olemaan harjoitusaikaa. Loppusäätöjä ei ole tehty.

  -Talo-opas on tulossa syksyn aikana.

  Timo Alanko tiedotti seuraavia asioita:

  -Physicumin parkkipaikka on tarkoitettu Physicumin työntekijöille. Exactumin parkkipaikalle tarvitaan pysäköintilupa ja sen paikat ovat maksullisia.

  Pekka Niklander ilmoitti, että opetushenkilökunnalle järjestetään koulutusta av-laitteista tiistaina 14.9.2004 klo 14.00 salissa CK112.

  Jukka Paakki kertoi Kumpulan alueen kehityksestä seuraavaa:

  Rakennushanke Kumpula V suunnitteilla, rakennukseen muuttavat
  -Maantieteen laitos
  -Kumpulan kampushallinto
  -Tiedekunnan hallinto
  -Tietotekniikkaosaston Vallilan yksikkö
  -Erilaisia yrityshautomoita


  Tulossa Ilmatieteen laitoksen ja Merentutkimuslaitoksen Atrium-rakennus, johon laitokset muuttavat 1.9.2005.

  Parkkitalo tulossa Exactumin eteen nykyiselle parkkipaikalle.


 4. Muut asiat


  Ei ollut.

 5. Kokouksen päättäminen


  Kokous päätettiin klo 15.20.

  
  
  
  	Jukka Paakki        	Sirkka Palander
   	puheenjohtaja       	sihteeri
  
  

  Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja hyväksyneet:

  
  
  	Juha Gustafsson        	 Juhani Haavisto
   	tutkija       	 	 amanuenssi
  
  


  Jakelu: 2. krs:n sosiaalitila, henkilökunnan ilmoitustaulu 2. krs.
  http://www.cs.Helsinki.fi/johtoryhma/laitoskokous/poytakirja2_2004.html