HELSINGIN YLIOPISTO       TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN LAITOS

PÖYTÄKIRJA
14.2.2005

LAITOKSEN HENKILÖKUNNAN KOKOUS 1/2005

Aika keskiviikko 9.2.2005 klo 9.15-11.26
Paikka Exactum sali A111
Läsnäolijat pöytäkirjan liitteenä 1

 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

  Puheenjohtaja professori Jukka Paakki avasi kokouksen klo 9.15. Todettiin kokous asianmukaisesti koollekutsutuksi.

  Kokouksen sihteeriksi valittiin osastosihteeri Sirkka Palander. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yliopistonlehtori Tomi Pasanen ja yliopistonlehtori Raul Hakli. Kokouskutsuun sisältyvä esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 2. Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset lukuvuonna 2005-2006 (yhteistoiminta-asia)

  Timo Alanko esitteli esityslistan liitteenä olleet suunnitelmat kandidaatin ja maisterin tutkintojen tutkintovaatimuksista.
  Asiasta keskusteltiin ja 14.3.2005 johtoryhmä päättää asiasta.


 3. Laitoksen siirtyminen uutteen palkkausjärjestelmään

  Jukka Paakki kävi läpi palkkausjärjestelmän ohjeet ja aikataulun. Asiasta keskusteltiin ja Jukka Paakki muistutti, että

  -Kaikkien arviointien on oltava valmiina 1.4.2005.
  -Tehtävien arviointilomakkeiden pitää olla 21.3.2005 tiedekunnassa.
  -Sanna Kettunen tallettaa laitoksen henkilökunnan sivulle tarkemmat ohjeet.

 4. Muut asiat


  Ei ollut.

 5. Kokouksen päättäminen


  Kokous päätettiin klo 11.26
	Jukka Paakki        	Sirkka Palander
 	puheenjohtaja       	sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja hyväksyneet:	Tomi Pasanen       	 Raul Hakli
 	yliopistonlehtori        yliopisonlehtori


Jakelu: 2. krs:n sosiaalitila, henkilökunnan ilmoitustaulu 2. krs.
http://www.cs.Helsinki.fi/johtoryhma/laitoskokous/poytakirja1_2005.html