HELSINGIN YLIOPISTO       TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN LAITOS

PÖYTÄKIRJA
14.3.2005

LAITOKSEN HENKILÖKUNNAN KOKOUS 2/2005

Aika perjantai 11.3.2005 klo 9.15-11.15
Paikka Exactum sali C222
Läsnäolijat pöytäkirjan liitteenä 1

 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

  Puheenjohtaja professori Jukka Paakki avasi kokouksen klo 9.15. Todettiin kokous asianmukaisesti koollekutsutuksi.

  Kokouksen sihteeriksi valittiin osastosihteeri Sirkka Palander. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin assistentti Liisa Marttinen ja lehtori Teemu Kerola. Kokouskutsuun sisältyvä esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 2. Tietojenkäsittelytieteen laitoksen talousarvioesitys vuodelle 2005 (esityslistan liite 1) (yhteistoiminta-asia)

  Päivi Karimäki-Suvanto kävi läpi laitoksen talousarvioesityksen vuodelle 2005. Asiasta keskusteltiin ja esitys tuodaan johtoryhmän kokoukseen 14.3.2005 hyväksyttäväksi.


 3. Tutkinnonuudistuksen vaikutukset laitoksen opetustoimintaan.

  Hannu Erkiö kävi läpi aihetta tutkinnonuudistus/opetuksen järjestely (pöytäkirjan liite 1)

  Heikki Lokki kävi läpi aihetta opintojen ohjaus ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) uudessa tutkinnossa (pöytäkirjan liite 2).
  Vilkasta keskustelua käytiin uudistuksen vaikutuksesta laitoksen toimintaan.

 4. Muut asiat


  Jukka Paakki muistutti, että UPJ:n arvioinnin kaikki lomakkeet pitää olla toimitettu hänelle täytettynä 16.3.2005 mennessä ja tiedekunnassa 18.3.2005 mennessä.


 5. Kokouksen päättäminen


  Kokous päätettiin klo 11.15
	Jukka Paakki        	Sirkka Palander
 	puheenjohtaja       	sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja hyväksyneet:	Liisa Marttinen       	 Teemu Kerola
 	assistentti	         lehtori


Jakelu: 2. krs:n sosiaalitila, henkilökunnan ilmoitustaulu 2. krs.
http://www.cs.Helsinki.fi/johtoryhma/laitoskokous/poytakirja2_2005.html