HELSINGIN YLIOPISTO       TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN LAITOS

PÖYTÄKIRJA
20.10.2005

LAITOKSEN HENKILÖKUNNAN KOKOUS 3/2005

Aika torstai 13.10.2005 klo 09.15-10.45
Paikka Exactum sali C222
Läsnäolijat pöytäkirjan liitteenä 1
 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

  Puheenjohtaja professori Jukka Paakki avasi kokouksen klo 9.15. Todettiin kokous asianmukaisesti koollekutsutuksi.

  Kokouksen sihteeriksi valittiin osastosihteeri Sirkka Palander. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin tutkimussihteeri Tiina Väisänen ja suunnittelusihteeri Inka Kujala. Kokouskutsuun sisältyvä esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 2. Toiminnan ja talouden suunnittelu vuodeksi 2006 (yhteistoiminta-asia)


  -Esitys yliopistolle opetuksen laadun arviointia varten (esityslistan liite 1).


  -Esitys koulutuksen laatuyksikköehdotukseksi edelleen korkeakoulujen arviointineuvostolle esitettäväksi (esityslistan liite 2).


  -Esitys vuosien 2007-2009 määrällisistä tavoitteista (esityslistan liite 3).


  -Palvelusopimukseen liittyvät kommentit (esityslistan liite 4).


  -Resurssikuvausten tarkistukset (esityslistan liite 5).


  -Laadunvarmistukseen liittyvät kommentit (esityslistan liite 6).


  Puheenjohtaja Jukka Paakki alusti keskustelun toteamalla, että laitoksen johtoryhmän päätöksellä on lähetetty tiedekuntaan edellä mainitut asiakirjat.


  Keskustelun jälkeen laitoksen henkilökunta yhtyi asiakirjojen esityksiin.

 3. Virkarakenteen muutokset (esityslistan liite 7, yhteistoiminta-asia)

  Virkarakennemuutokset on käsitelty laitoksen johtoryhmän kokouksissa 6.6.2005 ja 5.9.2005. Keskustelun jälkeen laitoskokous yhtyi esitettyihin virkarakenteen muutoksiin.
  Esitys viedään tässä muodossa johtoryhmän päätettäväksi.

 4. Muut asiat


  Puheenjohtaja ilmoitti, että suunnittelu- ja kehityskeskustelut käydään noin kuukauden sisällä.

 5. Kokouksen päättäminen


  Kokous päätettiin klo 10.45.

  
  	Jukka Paakki        	Sirkka Palander
   	puheenjohtaja       	sihteeri
  
  

  Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja hyväksyneet:

  
  
  	Tiina Väisänen        	 Inka Kujala
   	tutkimussihteeri       	 suunnittelusihteeri
  
  


  Jakelu: 2. krs:n sosiaalitila, henkilökunnan ilmoitustaulu 2. krs.
  http://www.cs.Helsinki.fi/johtoryhma/laitoskokous/poytakirja05_3.html