Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos
 

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietoa laitoksesta:

 

Erilliskokeet kesällä 2007 (alustava) - Separate exams in summer 2007 (preliminary)

Koetilaisuuden kesto on 3 h 30 min. Varmista kokeen paikka tältä sivulta päivää tai pari ennen koetta. Merkinnällä HT varustettuihin erilliskokeisiin voivat osallistua vain ne, jotka ovat suorittaneet kurssiin kuuluvat pakolliset harjoitustyöt. Eräät kurssit on poikkeuksellisesti suoritettavissa kotikokeella. Nämä kurssit ovat sivun lopussa.
Separate exams last 3 hours and 30 minutes. If you want the questions in English, contact the examiner two weeks before the exam. Check the place from this page one or two days before the exam. Exams marked with (HT) are allowed only to students who have completed the obligatory projects included in those courses. Some courses have exceptionally home exams. These are at the end of this page.

ti 5.6. 16-20 A111

581325 Ohjelmoinnin perusteet / Pasanen
58131 Tietorakenteet / Kivinen
58093 Merkkijonomenetelmät / Kärkkäinen
581288 Tietoturva / Karvi
581365 Tietokoneen rakenne / Kerola
581359 Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu / Verkamo
582473 Linear Algebra Methods for Data Mining / Hyvönen
58066 Tekoäly / Laine T
582606 Introduction to Bioinformatics / Pitkänen

pe 8.6. 16-20 A111

581326 Java-ohjelmointi / Simola
581331 Käyttöjärjestelmät I / Niklander
582206 Laskennan mallit / Kivinen
582323 Paikkatiedon käsittely (HT) / Leino
582212 Laskennallinen data-analyysi I / Hurri & Rousu
582401 Geometriset menetelmät / Nurmi
582607 Protocol Software Engineering / Raatikainen
581381 Käyttöliittymät II (HT) / Laakso
582490 Transaktioiden hallinta / Sippu
582468 Computational Neuroscience (HT) / Hurri

ti 12.6. 16-20 A111

581328 Tietokantojen perusteet / Laine H
58127 C-ohjelmointi (HT) / Kuuppelomäki
582309 Ohjelmointitekniikka (Java) (HT) / Vihavainen
582317 Linux-ylläpito (HT) / Manner
582207 Algoritmien suunnittelu / Nurmi
582315 Johdatus funktionaaliseen ohjelmointiin Nykänen
581366 Spesifioinnin ja verifioinnin perusteet / Kuuppelomäki
582611 Peliohjelmointi (HT) / Vihavainen
582481 Causal Analysis / Hoyer
581257 Information Retrieval Methods (HT) / Ahonen-Myka
582444 Special Course on Data Mining / Salmenkivi

pe 15.6. 16-20 A111

582101 Ohjelmistotekniikan menetelmät / Viljamaa
582201 Käyttöliittymät / Verkamo
582202 Tietoliikenteen perusteet / Marttinen
582303 Verkkosovellusten toteuttaminen (HT) / Kojo
582304 XML-metakieli (HT) / Heinonen
582417 Hajautetut järjestelmät / Kutvonen
582420 Väliohjelmistot / Kutvonen
581358 Ohjelmistoarkkitehtuurit / Viljamaa J
582448 Tiedon louhinnan menetelmät / Moen
582601 XML-tietokannat / Lehtonen

ti 14.8. 16-20 A111

58131 Tietorakenteet / Kivinen
582209 Grafiikkaohjelmointi / Nurmi
582324 Kyselykielet / Laine H
582603 Advanced Data Structures / Mäkinen & Kärkkäinen
581362 Ohjelmointikielten periaatteet / Wikla
582460 Ohjelmistojen vaatimusmäärittely / Taina
582482 Tietokannan suunnittelu / Sippu

pe 17.8. 16-20 A111

581305 Tietokoneen toiminta / Kerola
581332 Rinnakkaisohjelmointi / Kerola
581251 Ohjelmointitekniikka (C++) (HT) / Vihavainen
582498 Internet-protokollat / Kojo
581360 Ohjelmistoprojektien johtaminen / Paakki
582403 Tietovarastot / Sippu
582600 Spatial Data Mining (HT) / Leino
582483 Biological Sequence Analysis / Ukkonen

ti 21.8. 16-20 Physicum D101

581259 Ohjelmistotuotanto / Taina
582213 Laskennallinen data-analyysi II (HT) / Hurri & Rousu
582208 Laskennan vaativuus / Karvi
582497 Käyttöjärjestelmät / Niklander
582452 Mobiiliohjelmointi (HT) / Kangasharju
582470 Empiirinen ohjelmistotutkimus / Taina
582491 Hajautetut tietokannat / Sippu
582605 Metabolic Modeling / Rousu

Kotikokeet (ota yhteyttä vastuuhenkilöön) - Home exams (contact the examiner)

582210 Digitaalisten pelien perusteet (HT) / Pasanen

opetus@cs.helsinki