MBI - Bioinformatiikan maisteriohjelma

Bioinformatiikan maisteriohjelma

Bioinformatiikka on uusi tieteenala, joka pyrkii vastaamaan bio- ja lääketieteestä kumpuaviin kysymyksiin tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen menetelmin. Bioinformatiikan maisteriohjelma (MBI) on Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteinen kaksivuotinen maisterin tutkintoon johtava ohjelma, johon on vuosittainen erillisvalinta. Ohjelmasta valmistuvat sijoittuvat monipuolisiin tutkimus-, koulutus- ja asiantuntijatehtäviin teollisuuteen, yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. Ohjelman pääaineopinnoissa perehdytään bioinformatiikan keskeisiin menetelmiin kuten biosekvenssien analysointiin sekä geenien toiminnan mallintamiseen. Sivuaineopinnot sisältävät menetelmä- ja biotieteitä. Ohjelman ydinkurssit on suunniteltu tukemaan toisiaan yli oppiainerajojen. Bioinformatiikan opiskelija oppii hallitsemaan alan kaikki vaiheet laboratoriokokeiden suunnittelusta datan loppukäsittelyyn ja hypoteesien verifioimiseen.

Vuoden 2012 Suomen Akatemian laatimassa tieteen tilan arvioinnissa bioinformatiikka nostettiin ensimmäistä kertaa omaksi kategoriakseen: Tätä ilmiötä pohtii Timo Kolun kirjoitus Bioinformatiikka: biologian kehityksen avain?

Lisätietoa löytyy ohjelman englannin kielisiltä sivuilta.

Ohjelmaan oli viimeinen sisäänotto 2014, mutta bioinformatiikan opetus jatkuu samaan tapaan erikoistumislinjojen yhteistyönä.

Yhteyshenkilö: Veli Mäkinen