Old courses

Syventävät opinnot

Advanced Course in Machine Learning 14.03.-05.05.2017
Syventävät opinnot
Algorithms in Molecular Biology 16.01.-02.03.2017
Syventävät opinnot
Approximation Algorithms 17.01.-03.03.2017
Syventävät opinnot
Big Data Frameworks 14.03.-04.05.2017
Syventävät opinnot
CINCO Laboratory (self study) 16.01.-05.05.2017
Syventävät opinnot
Data Mining (guided self study) 20.01.-03.03.2017
Syventävät opinnot
Data Mining Project (guided self study) 13.03.-13.03.2017
Syventävät opinnot
Designing Interactive Systems 17.01.-31.05.2017
Syventävät opinnot
Distributed Systems Project 17.01.-02.03.2017
Syventävät opinnot
Game Engine Architecture 18.01.-03.03.2017
Syventävät opinnot
Mobile Systems Security (with Aalto) 10.01.-06.04.2017
Syventävät opinnot
Natural Language Generation for News Automation 17.01.-28.02.2017
Syventävät opinnot
Nodes Research Methodologies (self study) 16.01.-05.05.2017
Syventävät opinnot
Ohjelmistoarkkitehtuurien harjoitustyö 16.01.-05.05.2017
Syventävät opinnot
Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu 17.01.-02.03.2017
Syventävät opinnot
Ohjelmointikielten periaatteet 14.03.-04.05.2017
Syventävät opinnot
Overlay and P2P Networks 16.01.-02.03.2017
Syventävät opinnot
Probabilistic Models 17.01.-02.03.2017
Syventävät opinnot
Project in Algorithms in Molecular Biology 13.03.-24.04.2017
Syventävät opinnot
Project in Practical Machine Learning 18.01.-03.03.2017
Syventävät opinnot
Project in Probabilistic Models 15.03.-03.05.2017
Syventävät opinnot
Project in String Processing Algorithms 17.01.-28.02.2017
Syventävät opinnot
Seminar on Big Data Management 16.01.-01.05.2017
Seminaarit
Seminar on Communication Security 19.01.-04.05.2017
Seminaarit
Seminar on Data Compression 16.01.-01.05.2017
Seminaarit
Seminar on Educational Data Mining and Learning Analytics 20.01.-05.05.2017
Seminaarit
Seminar on Reinforcement Learning and Information Retrieval 18.01.-03.05.2017
Seminaarit
Seminar: Computational Approaches for Genetic Linkage Mapping and Analysis 20.01.-05.05.2017
Seminaarit
Seminar: Neural Networks for Language Applications 23.01.-27.02.2017
Seminaarit
Seminar: Neural Networks in Big Data Language Applications 13.03.-24.04.2017
Seminaarit
Seminar: Novel Software Architecture Design 18.01.-03.05.2017
Seminaarit
Seminar: Trends in Enterprise Interoperability - BPM vs ACM 17.01.-02.05.2017
Seminaarit
Service-Oriented Software Engineering with MDE (self study) 16.01.-07.05.2017
Syventävät opinnot
Software Factory Project (period III) 16.01.-03.03.2017
Syventävät opinnot
Software Factory Project (period IV) 13.03.-05.05.2017
Syventävät opinnot
Software Security (with Aalto) 13.03.-07.05.2017
Syventävät opinnot
Special Course in Unsupervised Machine Learning: Probabilistic Factor Analysis M 15.05.-19.05.2017
Syventävät opinnot
Tietokonegrafiikka 14.03.-03.05.2017
Syventävät opinnot
Tietovarastot 17.01.-01.03.2017
Syventävät opinnot
Advanced Course in Machine Learning 14.03.-05.05.2017
Syventävät opinnot
Algorithms in Molecular Biology 16.01.-02.03.2017
Syventävät opinnot
Approximation Algorithms 17.01.-03.03.2017
Syventävät opinnot
Big Data Frameworks 14.03.-04.05.2017
Syventävät opinnot
CINCO Laboratory (self study) 16.01.-05.05.2017
Syventävät opinnot
Data Mining (guided self study) 20.01.-03.03.2017
Syventävät opinnot
Data Mining Project (guided self study) 13.03.-13.03.2017
Syventävät opinnot
Designing Interactive Systems 17.01.-31.05.2017
Syventävät opinnot
Distributed Systems Project 17.01.-02.03.2017
Syventävät opinnot
Game Engine Architecture 18.01.-03.03.2017
Syventävät opinnot
Mobile Systems Security (with Aalto) 10.01.-06.04.2017
Syventävät opinnot
Natural Language Generation for News Automation 17.01.-28.02.2017
Syventävät opinnot
Nodes Research Methodologies (self study) 16.01.-05.05.2017
Syventävät opinnot
Ohjelmistoarkkitehtuurien harjoitustyö 16.01.-05.05.2017
Syventävät opinnot
Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu 17.01.-02.03.2017
Syventävät opinnot
Ohjelmointikielten periaatteet 14.03.-04.05.2017
Syventävät opinnot
Overlay and P2P Networks 16.01.-02.03.2017
Syventävät opinnot
Probabilistic Models 17.01.-02.03.2017
Syventävät opinnot
Project in Algorithms in Molecular Biology 13.03.-24.04.2017
Syventävät opinnot
Project in Practical Machine Learning 18.01.-03.03.2017
Syventävät opinnot
Project in Probabilistic Models 15.03.-03.05.2017
Syventävät opinnot
Project in String Processing Algorithms 17.01.-28.02.2017
Syventävät opinnot
Service-Oriented Software Engineering with MDE (self study) 16.01.-07.05.2017
Syventävät opinnot
Software Factory Project (period III) 16.01.-03.03.2017
Syventävät opinnot
Software Factory Project (period IV) 13.03.-05.05.2017
Syventävät opinnot
Software Security (with Aalto) 13.03.-07.05.2017
Syventävät opinnot
Special Course in Unsupervised Machine Learning: Probabilistic Factor Analysis M 15.05.-19.05.2017
Syventävät opinnot
Tietokonegrafiikka 14.03.-03.05.2017
Syventävät opinnot
Tietovarastot 17.01.-01.03.2017
Syventävät opinnot
Seminar on Big Data Management 16.01.-01.05.2017
Seminaarit
Seminar on Communication Security 19.01.-04.05.2017
Seminaarit
Seminar on Data Compression 16.01.-01.05.2017
Seminaarit
Seminar on Educational Data Mining and Learning Analytics 20.01.-05.05.2017
Seminaarit
Seminar on Reinforcement Learning and Information Retrieval 18.01.-03.05.2017
Seminaarit
Seminar: Computational Approaches for Genetic Linkage Mapping and Analysis 20.01.-05.05.2017
Seminaarit
Seminar: Neural Networks for Language Applications 23.01.-27.02.2017
Seminaarit
Seminar: Neural Networks in Big Data Language Applications 13.03.-24.04.2017
Seminaarit
Seminar: Novel Software Architecture Design 18.01.-03.05.2017
Seminaarit
Seminar: Trends in Enterprise Interoperability - BPM vs ACM 17.01.-02.05.2017
Seminaarit

Kieliopinnot

Äidinkielinen viestintä 16.01.-05.05.2017
Kieliopinnot
Äidinkielinen viestintä 16.01.-05.05.2017
Kieliopinnot

Aineopinnot

Aineopintojen harjoitustyö: Ohjelmointi (alkukesä) 15.05.-23.06.2017
Aineopintojen harjoitustyöt
Aineopintojen harjoitustyö: Ohjelmointi (alkukesä) 17.05.-17.05.2017
Aineopintojen harjoitustyöt
Aineopintojen harjoitustyö: Ohjelmointi (loppukesä) 24.07.-01.09.2017
Aineopintojen harjoitustyöt
Aineopintojen harjoitustyö: Ohjelmointi (periodi III) 17.01.-17.01.2017
Aineopintojen harjoitustyöt
Aineopintojen harjoitustyö: Ohjelmointi (periodi IV) 13.03.-07.05.2017
Aineopintojen harjoitustyöt
Aineopintojen harjoitustyö: Tietokantasovellus (alkukesä) 15.05.-23.06.2017
Aineopintojen harjoitustyöt
Aineopintojen harjoitustyö: Tietokantasovellus (loppukesä) 24.07.-01.09.2017
Aineopintojen harjoitustyöt
Aineopintojen harjoitustyö: Tietokantasovellus (periodi III) 16.01.-16.01.2017
Aineopintojen harjoitustyöt
Aineopintojen harjoitustyö: Tietokantasovellus (periodi IV) 13.03.-07.05.2017
Aineopintojen harjoitustyöt
Aineopintojen harjoitustyö: Tietoliikenne 17.01.-17.01.2017
Aineopintojen harjoitustyöt
Aineopintojen harjoitustyö: Tietorakenteet ja algoritmit (alkukesä) 12.05.-23.06.2017
Aineopintojen harjoitustyöt
Aineopintojen harjoitustyö: Tietorakenteet ja algoritmit (loppukesä) 24.07.-01.09.2017
Aineopintojen harjoitustyöt
Aineopintojen harjoitustyö: Tietorakenteet ja algoritmit (periodi III) 18.01.-18.01.2017
Aineopintojen harjoitustyöt
Aineopintojen harjoitustyö: Tietorakenteet ja algoritmit (periodi IV) 13.03.-07.05.2017
Aineopintojen harjoitustyöt
Algoritmit ongelmanratkaisussa 19.01.-04.05.2017
Aineopinnot
Clojure Programming 16.01.-14.05.2017
Aineopinnot
Clojure Programming 15.05.-31.07.2017
Aineopinnot
Game Project Course 13.03.-07.05.2017
Aineopintojen harjoitustyöt
Johdatus tekoälyyn 16.01.-03.03.2017
Aineopinnot
Kandidaatintutkielma (kevät 2017) 16.01.-05.05.2017
Aineopinnot
Käyttöjärjestelmät 16.01.-05.05.2017
Aineopinnot
Network Programming 17.01.-01.03.2017
Aineopinnot
Node.js ohjelmointiprojekti 08.05.-22.05.2017
Aineopinnot
Ohjelmistotuotanto 13.03.-02.05.2017
Aineopinnot
Ohjelmistotuotantoprojekti (kesä 2017) 15.05.-01.09.2017
Aineopinnot
Ohjelmistotuotantoprojekti (kevät 2017) 16.01.-05.05.2017
Aineopinnot
Ohjelmointihaasteita I 16.01.-31.05.2017
Aineopinnot
Programming in C (self study) 18.01.-18.01.2017
Aineopinnot
React-ohjelmointiprojekti 08.05.-22.05.2017
Aineopinnot
Tietokoneen toiminta (itseopiskelu) 13.03.-05.05.2017
Aineopinnot
Tietorakenteet ja algoritmit 16.01.-05.05.2017
Aineopinnot
Web-palvelinohjelmointi Java 15.05.-27.08.2017
Aineopinnot
Web-palvelinohjelmointi Ruby on Rails 16.01.-27.02.2017
Aineopinnot
Web-palvelinohjelmointi Ruby on Rails, harjoitustyö 14.03.-14.03.2017
Aineopintojen harjoitustyöt
Algoritmit ongelmanratkaisussa 19.01.-04.05.2017
Aineopinnot
Clojure Programming 16.01.-14.05.2017
Aineopinnot
Clojure Programming 15.05.-31.07.2017
Aineopinnot
Johdatus tekoälyyn 16.01.-03.03.2017
Aineopinnot
Kandidaatintutkielma (kevät 2017) 16.01.-05.05.2017
Aineopinnot
Käyttöjärjestelmät 16.01.-05.05.2017
Aineopinnot
Network Programming 17.01.-01.03.2017
Aineopinnot
Node.js ohjelmointiprojekti 08.05.-22.05.2017
Aineopinnot
Ohjelmistotuotanto 13.03.-02.05.2017
Aineopinnot
Ohjelmistotuotantoprojekti (kesä 2017) 15.05.-01.09.2017
Aineopinnot
Ohjelmistotuotantoprojekti (kevät 2017) 16.01.-05.05.2017
Aineopinnot
Ohjelmointihaasteita I 16.01.-31.05.2017
Aineopinnot
Programming in C (self study) 18.01.-18.01.2017
Aineopinnot
React-ohjelmointiprojekti 08.05.-22.05.2017
Aineopinnot
Tietokoneen toiminta (itseopiskelu) 13.03.-05.05.2017
Aineopinnot
Tietorakenteet ja algoritmit 16.01.-05.05.2017
Aineopinnot
Web-palvelinohjelmointi Java 15.05.-27.08.2017
Aineopinnot
Web-palvelinohjelmointi Ruby on Rails 16.01.-27.02.2017
Aineopinnot
Aineopintojen harjoitustyö: Ohjelmointi (alkukesä) 15.05.-23.06.2017
Aineopintojen harjoitustyöt
Aineopintojen harjoitustyö: Ohjelmointi (alkukesä) 17.05.-17.05.2017
Aineopintojen harjoitustyöt
Aineopintojen harjoitustyö: Ohjelmointi (loppukesä) 24.07.-01.09.2017
Aineopintojen harjoitustyöt
Aineopintojen harjoitustyö: Ohjelmointi (periodi III) 17.01.-17.01.2017
Aineopintojen harjoitustyöt
Aineopintojen harjoitustyö: Ohjelmointi (periodi IV) 13.03.-07.05.2017
Aineopintojen harjoitustyöt
Aineopintojen harjoitustyö: Tietokantasovellus (alkukesä) 15.05.-23.06.2017
Aineopintojen harjoitustyöt
Aineopintojen harjoitustyö: Tietokantasovellus (loppukesä) 24.07.-01.09.2017
Aineopintojen harjoitustyöt
Aineopintojen harjoitustyö: Tietokantasovellus (periodi III) 16.01.-16.01.2017
Aineopintojen harjoitustyöt
Aineopintojen harjoitustyö: Tietokantasovellus (periodi IV) 13.03.-07.05.2017
Aineopintojen harjoitustyöt
Aineopintojen harjoitustyö: Tietoliikenne 17.01.-17.01.2017
Aineopintojen harjoitustyöt
Aineopintojen harjoitustyö: Tietorakenteet ja algoritmit (alkukesä) 12.05.-23.06.2017
Aineopintojen harjoitustyöt
Aineopintojen harjoitustyö: Tietorakenteet ja algoritmit (loppukesä) 24.07.-01.09.2017
Aineopintojen harjoitustyöt
Aineopintojen harjoitustyö: Tietorakenteet ja algoritmit (periodi III) 18.01.-18.01.2017
Aineopintojen harjoitustyöt
Aineopintojen harjoitustyö: Tietorakenteet ja algoritmit (periodi IV) 13.03.-07.05.2017
Aineopintojen harjoitustyöt
Game Project Course 13.03.-07.05.2017
Aineopintojen harjoitustyöt
Web-palvelinohjelmointi Ruby on Rails, harjoitustyö 14.03.-14.03.2017
Aineopintojen harjoitustyöt

Muut opinnot

Ohjelmistotuotantoprojektiin liittyvä työelämään orientointi 16.01.-05.05.2017
Muut opinnot
Scientific Writing for MSc in Computer Science 13.03.-04.05.2017
Muut opinnot
Software Factory Work Experience (period III) 16.01.-03.03.2017
Muut opinnot
Software Factory Work Experience (period IV) 13.03.-05.05.2017
Muut opinnot
Ohjelmistotuotantoprojektiin liittyvä työelämään orientointi 16.01.-05.05.2017
Muut opinnot
Scientific Writing for MSc in Computer Science 13.03.-04.05.2017
Muut opinnot
Software Factory Work Experience (period III) 16.01.-03.03.2017
Muut opinnot
Software Factory Work Experience (period IV) 13.03.-05.05.2017
Muut opinnot

Perusopinnot

Ohjelmoinnin jatkokurssi (luennoton) 13.03.-05.05.2017
Perusopinnot
Ohjelmoinnin jatkokurssi (luennoton) 13.03.-05.05.2017
Perusopinnot
Ohjelmoinnin perusteet (luennoton) 16.01.-16.01.2017
Perusopinnot
Ohjelmoinnin perusteet (luennoton) 16.01.-16.01.2017
Perusopinnot
Tietokantojen perusteet (luennoton) 17.01.-03.03.2017
Perusopinnot
Tietokantojen perusteet (luennoton) 17.01.-03.03.2017
Perusopinnot

Jatko-opinnot

PhD Student Seminar 10.03.-12.05.2017
Jatko-opinnot
PhD Student Seminar 10.03.-12.05.2017
Jatko-opinnot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot

Tutkimustiedonhaku 16.01.-05.05.2017
Tieto- ja viestintätekniikan opinnot
Tutkimustiedonhaku 16.01.-05.05.2017
Tieto- ja viestintätekniikan opinnot
23.08.2017 - 15:08 Webmaster
23.08.2017 - 15:08 Webmaster