Opintoneuvonta

Kumpulan opiskelijapalvelut

• Ohjausta ja neuvontaa kaikissa opintoihin liittyvissä kysymyksissä
• Lukuvuosi-ilmoittautumiset, nimen- ja osoitteenmuutokset
• Viralliset opintosuoritusotteet, opiskelutodistukset, opiskelijoiden matkalippujen ostotodistukset sekä tietoa erilaisista opiskelija-etuuksista
• Tutkintotodistukset, todistukset opintokokonaisuuksista ja jäljennökset niistä sekä vastaavuustodistukset
• Opintotukihakemukset sekä niihin liittyvät lisäys- ja muutosilmoitukset ja yleinen neuvonta Helsingin yliopiston rahastojen ja tiedesäätiön apurahoista sekä koulutuspavelun tuottajan selvitykset TE-toimistoille
• Tietoa opinto-oikeuksista, opiskelijavalinnasta sekä yliopistoon kirjoittautumisesta.


Opintoneuvontaa LuK-opiskelijoille antavat LuK-tuutorit Exactum-rakennuksessa:

  • Matti Luukkainen (MOOC-väylän kautta tulleet opiskelijat)
  • Otto Nurmi (opiskelijat, joilla ei ole hyväksiluettavia eikä -luettuja opintoja): tiistaisin klo 14.15-15.00  huonessa B227.
  • Reijo Sivén (opiskelijat, joilla on hyväksiluettavia tai -luettuja opintoja; merkinnät ja opiskelijavaihto): TI, KE ja PE 13-14 sekä sopimuksen mukaan  huoneessa D239.

Opintoneuvontaa syventäviä ja jatko-opintoja koskevissa asioissa antavat  erikoistumislinjojen FM-erikoistuutorit ja maisteriohjelmien vastuuprofessorit vastaanottoaikoinaan. Yksittäistä opintojaksoa koskevia tietoja saa opintojakson opettajalta.


Opintoesimies

  • Kjell Lemström (merkinnät, opintojen vanheneminen): Exactumin huoneessa D240a

Opiskelijoiden avaimet

 

06.09.2017 - 11:14 Otto Nurmi
18.09.2009 - 14:24 Webmaster