Tutkielmatyöskentelyn portaali

Tämän sivuston tarkoituksena on koota yhteen Tietojenkäsittelytieteen laitoksen ohjeita laadittaessa opinnäytteitä, niin kandidaattitutkielmia, seminaaritöitä, pro gradu -tutkielmia, kuin myöhemmin julkaistavia artikkeleissa ja jatko-opintotutkielmiakin. Kaikissa perustana on taito

  • valita ja lukea tieteellisiä julkaisuja kriittisesti,
  • havainnoida ja arvioida tutkimusmentelmien asianmukaista noudattamista,
  • rajata tutkielma tai artikkeli nasevan tutkimuskysymyksen ympärille riittävän syvällisesti,
  • kirjoittaa tieteellistä, argumentoivaa tyyliä noudattaen ja
  • osoittaa oman kontribuution suhde oman tutkimusalueen muiden kontribuutioiden joukossa.

Kullakin opinnäytelajilla on oma vaativuustasonsa, josta tarkemmin myöhempänä. Yhteistä kaikille lajeille ovat odotukset analyyttisen ja evaluoivan aineksen mukanaolo perusteluineen sekä tautalla olevan tutkimusprosessin luonteen ymmärtäminen.

Seuraavat osiot tarkastelevat opinnäytteitä (ja tutkimusartikkeleitakin) muutamasta eri näkökulmasta: vaatimukset ja arviointikriteerit, tieteellinen työ ja sen tulosten julkaiseminen ja lukeminen, tutkimusprosessi, tieteellisten lähteiden haku ja käsittely, dokumenttien rakenne ja tekniset kirjoitusohjeet, tieteelliset esitelmät ja niiden valmisstelu sekä tutkiemiin liittyvät hallinnolliset asiat.

 

TUTKIELMAT TUTKIMUSPROSESSIT JA TIETEELLINEN JULKAISEMINEN TUTKIEMAN TYÖPROSESSI JA ESITYSTEKNIIKKAA TIETEELLISET ESITELMÄT
TUTKIELMIEN TASOT, LAJIT JA TAVOITTEET TUTKIMUSPROSESSEISTA TUTKIELMATYÖ TYÖPROSESSINA ESITELMÄN VALMISTAMISESTA
ARVIOINTIKRITEERIT  TIETEELLISTEN JULKAISUJEN HAKU, ARVIOINTI ja KÄYTTÖ TUTKIEMA DOKUMENTTINA ESITELMÄN RAKENNE JA SISÄLTÖ
TUTKIELMAN OHJAUSPROSESSEISTA JA ROOLIT TUTKIELMANTEOSSA TUTKIELMIEN ESITYSTEKNISIÄ OHJEITA KIRJALLISUUSVIITTEIDEN KÄSITTELY TUTKIELMADOKUMENTISSA ESITYSTEKNISIÄ HOHJEITA

 

Tietojenkäsittelytieteen kirjastopalveluja ja luokitteluohje

Tieteellistä kirjallisuutta voi hakea sekä Internetin kautta että Helsingin yliopiston hyvinvarustellun kirjaston kautta. Tietojenkäsittelytieteen kirjallisuuden seuraamiseksi Tiedekirjasto on luonut meille oman portaalin: Research Guide: Computer Science.

Tietojenkäsittelytieteen tutkimukset luokitellaan  ACM Computing Classification System -kirjallisuusluokituksen mukaan.
 

Sanakirjoja ja sanastoja

 

Ohjeita tieteelliseen kirjoittamiseen (vanhempi kirjallinen materiaali, linkki)

Nämä ohjeet ovat erinäisiä vuosia olleet Kandidaatintutkielmakurssin peruslukemistoa. Ohjeet on koottu suomennettuna lyhennelmänä seuraavista teoksista:

  • Justin Zobel: Writing for Computer Science. Second Edition. Springer, 2005.
  • Matti Mäkelä. Kirjoitelman laatiminen. Tietojenkäsittelytieteen laitos, Helsingin yliopisto, 1999. [4.12.2007] (No niin, nyt kun se lopulta löytyi, paljastui ikävika skandinaavisten kirjainten koodauksen kanssa. Työjonossa.)

 

17.01.2016 - 21:57 Lea Kutvonen
07.08.2015 - 15:35 Lea Kutvonen