Tutkijalinja

 

Kvanttiluennolla

Oikealla: Tutkijalinjan järjestämä luentotilaisuus kvanttitietokoneista 7.10.2013.

Haku

Linjalle haetaan tavallisesti 1. tai 2. opiskeluvuoden keväällä, mutta mukaan otetaan myös tutkimuksesta kiinnostuneita opiskelijoita riippumatta opintojen vaiheesta. Tärkeimpänä valintakriteerinä on hyvä opintomenestys (tietojenkäsittelytieteen arvosanat pääosin 4-5).

Seuraava hakukierros järjestetään kevätlukukauden 2017 lopussa. Hakumääräaika on 31.5.2017.

Hakemukseen on liitettävä opintosuoritusote (ja tieto niistä suoritetuista kursseista, jotka siinä mahdollisesti eivät vielä näy) ja noin yhden sivun mittainen motivaatiokirje, jossa voit kertoa mikä tutkimuksessa kiehtoo ja mitä tutkijalinjan tarjoamia mahdollisuuksia haluaisit aktiivisesti hyödyntää.

  • Päätöksistä tiedotetaan henkilökohtaisesti.

Tarvittaessa lisätietoa antaa tutkijalinjan vastuuhenkilö.

Hakulomake:

Muista liittää hakemukseesi yllä mainitut liitteet. Hakemuksen voi lähettää sähköpostitse tai toimittaa paperilla tutkijalinjan vetäjälle.
 

Yleistä tutkijalinjasta

Tietojenkäsittelytieteen laitoksen tutkijalinja on tarkoitettu tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille, joiden tavoitteena on perustutkinnon (FM) nopea suorittaminen ja suora jatko filosofian tohtorin tutkintoon. Linjan opiskelijat voivat halutessaan pyrkiä tutkimusryhmiin ja FM-tutkinnon suoritettuaan tutkijakouluihin.

Linjalle valitaan vuosittain 5-10 opiskelijaa, jotka muodostavat oman LuK-HOPS-opettajatuutorointiryhmänsä. Valinta perustuu aiempaan opintomenestykseen, tutkimustoimintaan koskevaan kiinnostukseen, aktiivisuuteen ja haastatteluun. Opinnoissaan hyvin menestynyt opiskelija voi pyrkiä linjalle myös myöhemmin kuin toisen opiskeluvuoden keväällä. Tutkijalinjan toimintaan on kuulunut esimerkiksi seuraavaa:

  • Tutkijalinjalaisten oma huone A321 Exactumissa
  • Mahdollisuus osallistua tieteellisiin konferensseihin Suomessa ja Pohjoismaissa.
  • Mahdollisuus tutustua tutkimukseen käytännössä tekemällä vapaaehtoinen tutkimusmuspainotteinen harjoitustyö.
  • Mahdollisuus lainata kannettava tietokone määräajaksi.
  • Laitoksen tutkimusryhmien esittelytilaisuudet
  • Yhteiset jutustelu-illanviettotilaisuudet
  • Henkilökohtainen opintojen ohjaus tutkijan uran kannalta mielekkääseen suuntaan

Tutkijalinjan epävirallinen irc-kanava on #tltapa.

LuK-HOPS

Linjalle valitut suorittavat LuK-tuutoroinnin eli opintojakson

Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja osallistuminen opettajatuutorointiin (LuK-HOPS)

tutkijalinjan omassa ryhmässä. Opettajatuutorina toimii linjan vastuuhenkilö.

Osallistujat

Listaus intranetissä.

Ajankohtaista

Pääasiallinen tiedotuskanava on tutkijalinjan sähköpostilista.

Linjan vastuuhenkilö

Teemu Roos, Exactumissa huone A322. (Osoite Teemu Roos, TKTL, PL 68, 00014 Helsingin yliopisto.)

Linjan vastuuhenkilöinä ovat aiemmin toimineet Veli Mäkinen, Marko Salmenkivi ja Matti Nykänen.

22.05.2017 - 17:47 Teemu Roos
10.03.2010 - 19:40 Teemu Roos