UNIVERSITY OF HELSINKI DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

FRED - FRamework EDitor for Java

Helsingin ja Tampereen yliopistojen yhteistyöprojekti.

This page is also available in English.

Projektin tavoitteina on:

 • lisätä sovelluskehysten ja suunnittelumallien tuntemusta suomalaisessa ohjelmistoteollisuudessa,
 • kehittää sovelluskehysten suunnittelun ja käytön metodologiaa,
 • toteuttaa sovelluskehysten suunnittelua, hallintaa ja käyttöä tukevia apuvälineitä sekä
 • kehittää hajautettuja (Internet-) sovelluksia tukevia Java-sovelluskehyksiä.

 • Alustava projektisuunnitelma

  Projektin nykyvaihe: menetelmiin ja välineisiin tutustuminen kirjallisuuden avulla, esimerkkisovelluskehysten laatiminen sekä sovelluskehystyökaluston määrittely ja suunnittelu.


  Projektin tuottamia raportteja ja esimerkkisovelluskehyksiä


  Projektilaiset

 • Kai Koskimies (yhteyshenkilö Tampereella), (mail)
 • Jukka Paakki (yhteyshenkilö Helsingissä), (mail)
 • Juha Hautamäki, (mail)
 • Oskari Koskimies, (mail), Oskari's FRED page
 • Maarit Harsu, (mail)
 • Tarja Systa, (mail)
 • Jyrki Tuomi, (mail)
 • Antti-Pekka Tuovinen, (mail)
 • Antti Viljamaa, (mail)
 • Jukka Viljamaa, (mail)
 • Postia kaikille projektilaisille.

  Sovelluskehyksiin ja suunnittelumalleihin liittyvää taustamateriaalia

 • Kirjallisuusluettelo
 • WWW-linkkejä

 • Päivitetty 1.9.1997. Päivittäjä Jukka.Viljamaa@cs.Helsinki.FI.