Sasu Tarkomasta tietojenkäsittelytieteen laitoksen uusi johtaja

Jukka Paakin ilmoitettua luopuvansa laitoksen johtajan tehtävästä 1.1.2016 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi, on laitoksen uudeksi johtajaksi toimikaudelle 1.1.2016 – 31.12.2017 valittu laitoksen professori Sasu Tarkoma. Tehtävään haki yhteensä 7 hakijaa, joista rehtori on matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaanin esityksen mukaisesti päättänyt nimetä Tarkoman.

Laitoksen väki onnittelee Sasua ja toivottaa hänelle menestystä uudessa tehtävässään! Tässä vaiheessa on hyvä esittää muutama kysymys tulevalle johtajalle.

 

Pakollinen ensimmäinen kysymys: Miltä nyt tuntuu?

ST: Tuntuu hienolta päästä kehittämään laitoksen toimintaa.  

 

Miksi päätit hakea laitoksen johtajaksi?

ST: Olen ollut viime vuosina mukana laitoksen kehittämiseen ja pyörittämiseen liittyvissä tehtävissä, ensin hajatili-linjan vastuuprofessorina ja sitten myös varajohtajana. Olen pyrkinyt aktiivisesti kehittämään linjaa sekä laitosta ja rakentamaan yhteyksiä. Ajattelin, että tämä tausta olisi hyödyllinen johtajan tehtävässä.

 

Millaisen johtajan laitos sinusta saa?

ST: Uutteran rakentajan, jonka tavoitteena on pohjoismaiden paras opetus- ja tutkimusyhteisö. 

 

Miten toivot laitoksen henkilökunnan tukevan sinua uudessa tehtävässäsi?

ST: Toivon, että rakennamme laitosta yhdessä. Yhdessä voimme lähestyä yhteiskunnan suuria haasteita. Esimerkiksi laitoksella voisimme yhdistää linjojen osaamista tieteen tekemisen digitaalisiin ratkaisuihin. 

 

Yliopistolla on tulossa lähiaikoina suuria muutoksia mm. palveluorganisaatiouudistuksen, IsoPyörä- opintouudistuksen ja tutkijapoolien myötä. Myös mahdollisia irtisanomisia on tulossa. Miten laitos selviää näistä haasteista?

ST: Seuraavat vuodet ovat haasteellisia, mutta muutoksessa pitää nähdä myös mahdollisuuksia. Esimerkiksi IsoPyörä uudistuksen myötä meille tulee uusi Datatieteen maisteriohjelma, joka tukee monitieteistä toimimista ja vahvistaa laitoksen asemaa digitaalisuuden peruspilarina. Haasteista selviämme rakentamalla vahvuuksiemme varaan ja olemalla aktiivisia. 

 

Sinulla on monta tutkimusprojektia käynnissä tällä hetkellä. Miten aiot jakaa työaikasi tutkimustehtävien ja johtajuuden välillä?

ST: Laitoksen johtajan tehtävä vie valtaosan ajastani ja jäljelle jäävän ajan käytän tutkimukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että joudun luopumaan opetustehtävistä. 

 

Mihin suuntaan ja millä keinoilla aiot kehittää laitoksen toimintaa?

ST: Näen kaksi keskeistä suuntaa laitokselle: ensimmäinen liittyy tietojenkäsittelytieteen perusteiden kehittämiseen ja toinen monitieteiseen datatieteeseen. Kummatkin ovat tarpeellisia vaikuttavuuden kannalta ja tukemaan Helsingin yliopiston strategiaa. Tärkeitä teemoja ovat opetuksen ja tieteellisen sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehittäminen. 

 

Onko sinulla mahdollisesti hienoja ”virkaanastujaissanoja”?

ST: Haluan kiittää edeltäjiäni erittäin hyvästä johtamisesta ja pyrin jatkamaan tätä traditiota. 

 

Teksti/ kysymykset: Pauliina Pajunen

Luotu

16.12.2015 - 08:49

Uusi sivusto!

TÄMÄ ON TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN OSASTON VANHA SIVUSTO

Tietojenkäsittelytieteen osaston uudet sivut sijaitsevat www.helsinki.fi-palvelimella.

Osoite cs.helsinki.fi ohjautuu nyt uudelle palvelimelle. Tätä osoitetta voidaan edelleen käyttää osaston www-osoitteena. Vanha sivusto löytyy paikasta cs.helsinki.fi/pre2018.

 

Uusien professorien tervetuliaisluennot ke 29.11. klo 14 - 18

Tietojenkäsittelytieteen uudet professorit esittelevät tieteenalansa ja tutkimuksensa tärkeimmät kysymykset 20 minuutissa.
Luennot järjestetään päärakennuksessa keskiviikkona 29.11. klo 14.00 alkaen.

sali 6 uusi puoli, 3. krs

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani Esko Ukkonen esittelee lyhyesti Pan Huin.

14.15 Pan Hui: MOBILE AUGMENTED REALITY: BLESSING OR CURSE?

Tietojenkäsittelytieteen laitos täyttää 50 vuotta

#uhcs50

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi järjestetään torstaina 31.8.2017 klo 13-18 juhlaseminaari yliopiston päärakennuksen juhlasalissa (Unioninkatu 34).

uhcs50.cs.helsinki.fi