Hae opiskelijaksi tietojenkäsittelytieteen laitokselle! Yhteishaku 16.3.-6.4.2016

Hae opiskelijaksi mm. huippulaatuisista kandiohjelmista palkitulle tietojenkäsittelytieteen laitokselle! 
 
Tietojenkäsittelytieteen LuK-tutkinnossa opitaan niitä taitoja, joilla vaikutetaan tulevaisuudessa sekä työelämässä että tieteen tekemisessä. Tutkinnon pääpaino on ohjelmoinnissa ja ohjelmistojen kehittämisessä nykyaikaisilla menetelmillä, mutta tutkintoon sisältyy myös muita tulevaisuuden kannalta tärkeitä alueita, kuten tietoliikennettä, tekoälyä ja tietoturvaa sekä ihmisen ja koneen vuorovaikutusta.
 
Koulutuksen tavoite:

Työelämä on murroksessa: suuri osa perinteisistä ammateista ja työtehtävistä tulee katoamaan tai muuttumaan lähitulevaisuudessa. Niiden tilalle syntyy töitä, joissa rutiinitehtävät on korvattu tietotekniikalla ja ohjelmistoilla. Tietotekniikka ja ohjelmistot luovat samalla myös aivan uusia ammatteja, joita ei aiemmin ole edes ollut olemassa. 

Tietojenkäsittelytieteen LuK-tutkinnossa opitaan niitä taitoja, joilla vaikutetaan tulevaisuudessa sekä työelämässä että tieteen tekemisessä. Tutkinnon pääpaino on ohjelmoinnissa ja ohjelmistojen kehittämisessä nykyaikaisilla menetelmillä, mutta tutkintoon sisältyy myös muita tulevaisuuden kannalta tärkeitä alueita, kuten tietoliikennettä, tekoälyä ja tietoturvaa sekä ihmisen ja koneen vuorovaikutusta. Vaikka kaikki opetus perustuu vahvaan tieteelliseen pohjaan, opiskelu on ensimmäisestä päivästä alkaen käytännönläheistä sisältäen runsaasti ohjattua harjoittelua ja yhteistyöprojekteja. Alan työllistävyys on hyvä, lisäksi tiedeperustaisuutensa takia tutkinto antaa erinomaiset valmiudet jatkaa opintoja maisterivaiheessa.

LuK- tutkinnon pääpaino on ohjelmoinnissa ja ohjelmistojen kehittämisessä, mutta tutkintoon sisältyy myös muita tulevaisuuden kannalta tärkeitä alueita, kuten tietoliikennettä, tekoälyä ja tietoturvaa sekä ihmisen ja koneen vuorovaikutusta.
 
Koulutuksen sisältö: 
 
Tutkinto yhdistää kattavasti alan yleissivistystä sekä harjoittelua nykyaikaisilla teknologioilla. Opinnot eivät edellytä aiempaa kokemusta alalta, vaan alkavat ohjelmoinnin harjoittelulla sekä ohjelmistotekniikan menetelmiin tutustumisella. Monet kurssit rakentuvat siten, että eri aihepiireihin, kuten tietokantoihin, tietorakenteisiin ja algoritmeihin, tekoälyyn, tietoliikenteeseen ja tietoturvaan perehdytään ohjelmoinnin kautta. Myös tietokoneen arkkitehtuuri ja käyttöjärjelmät tulevat tutuiksi. Ennen tutkimuskirjallisuuteen perustuvaa lopputyötä opiskelijat tekevät ryhmätyönä mittavan ohjelmistotuotantoprojektin, joka on toimiva ohjelmisto todelliselle asiakkaalle.
 
Koulutuksen rakenne: 
 

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi kolmen vuoden täysipäiväisellä opiskelulla. Tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä, ja se koostuu seuraavista osista:

  • tietojenkäsittelytieteen perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (vähintään 63 op)
  • sivuainekokonaisuudet (usein 50 op), joista toisessa matematiikkaa ja/tai tilastotiedettä
  • muut opinnot.

Kokonaisuuksien sisällä on valinnanvaraa, joten syventyminen omiin kiinnostuksen kohteisiin voi alkaa jo aineopintovaiheessa. Tutkinnossa on tilaa myös vapaasti valittaville opinnoille, jotka voivat olla valinnaisia tietojenkäsittelytieteen, sivuaineen tai muita sinua kiinnostavia kursseja. Tyypillisiä sivuaineita ovat esimerkiksi johtamisopinnot, laajat matematiikan opinnot tai taloustieteen opinnot.

 

 
Kuva: Veikko Somerpuro 2016

 

Luotu

16.03.2016 - 13:53

Uusi sivusto!

TÄMÄ ON TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN OSASTON VANHA SIVUSTO

Tietojenkäsittelytieteen osaston uudet sivut sijaitsevat www.helsinki.fi-palvelimella.

Osoite cs.helsinki.fi ohjautuu nyt uudelle palvelimelle. Tätä osoitetta voidaan edelleen käyttää osaston www-osoitteena. Vanha sivusto löytyy paikasta cs.helsinki.fi/pre2018.

 

Uusien professorien tervetuliaisluennot ke 29.11. klo 14 - 18

Tietojenkäsittelytieteen uudet professorit esittelevät tieteenalansa ja tutkimuksensa tärkeimmät kysymykset 20 minuutissa.
Luennot järjestetään päärakennuksessa keskiviikkona 29.11. klo 14.00 alkaen.

sali 6 uusi puoli, 3. krs

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani Esko Ukkonen esittelee lyhyesti Pan Huin.

14.15 Pan Hui: MOBILE AUGMENTED REALITY: BLESSING OR CURSE?

Tietojenkäsittelytieteen laitos täyttää 50 vuotta

#uhcs50

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi järjestetään torstaina 31.8.2017 klo 13-18 juhlaseminaari yliopiston päärakennuksen juhlasalissa (Unioninkatu 34).

uhcs50.cs.helsinki.fi