Kurssien vastaavuuksia eri vuosien tutkintovaatimuksissa

Tämä sivu on tarkoitettu helpottamaan opiskelijan (ja opintoneuvojien) työtä silloin, kun opiskelijalla on suoritettuna kursseja, joita ei ole nykyisissä tutkintovaatimuksissa, mutta jotka vastaavat riittävässä määrin uusia vaadittuja kursseja.

Huomaa, että tutkintovaatimuksista ovat voimassa enää 2008-, 2010-, 2012- ja 2014-vaatimukset. Kaikkien on siten sovitettava vanhat ja tulevat opintonsa joihinkin noista vaatimuksista. Et voi valita tutkintovaatimuksia, jotka olivat voimassa ennen opintojesi aloituspäivää.

Voit tehdä LuK- ja FM-tutkinnot eri vuosien tutkintovaatimuksilla. LuK-tutkinnossa pää- ja sivuainekokonaisuudet on tehtävä saman vuoden tutkintovaatimusten mukaisesti.


VINKKI: Vuosien 2014-16 -tutkintovaatimuksissa on eniten valinnanvapautta. Kurssin laajuuksilla ei ole merkitystä korvaavuuteen, eli esim. Tietorakenteet 6 op kelpaa myös 2014-vaatimuksiin korvaamaan Tietorakenteet ja algoritmit 8 op. 


Kurssien laajuuksien ei tarvitse olla yhtenevät, joten esimerkiksi 4 op:n kurssisuoritus korvaa vaaditun 6 op:n suorituksen. Puuttuva 2 op on kuitenkin täytettävä jollain vapaasti valittavalla vähintään samaa tasoa olevalla Tietojenkäsittelytieteen opinnolla.  

Kurssikoodi on vaihdellut, joten allaolevassa taulukossa niitä ei käytetä.

Kurssien vastaavuus pätee molempiin suuntiin; voit siis valmistua vuoden 2012 tai 2014 tutkintovaatimuksilla, vaikka olet suorittanut sivuaineessasi kurssin "Johdatus diskreettiin matematiikkaan" mutta et kurssia "Johdatus yliopistomatematiikkaan". 

Allaolevissa taulukoissa vasemmanpuoleisessa sarakkeessa on aina 2012-tutkintovaatimusten mukainen kurssi, ja oikeanpuoleisessa sarakkeessa aiempi (tai aiemmat) vastaava kurssi. Huomautukset ovat taulukossa solujen sisällä kursivoituina.

 


LuK-TUTKINTO

PERUSOPINNOT

 • Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen
 • Tietojenkäsittelytieteen esittely
 • Ohjelmoinnin jatkokurssi
 • Java-ohjelmointi
 • Ohjelmistotekniikan menetelmät
 • Ohjelmistojen mallintaminen
 • Johdatus sovellussuunnitteluun

 

AINEOPINNOT

 • Tietorakenteet ja algoritmit
 • Tietorakenteet
 • Aineopintojen harjoitustyö: Ohjelmointi
 • Ohjelmoinnin harjoitustyö
 • Robottiohjelmoinnin harjoitustyö
 • Aineopintojen harjoitustyö: Tietorakenteet ja algoritmit
 • Tietorakenteiden harjoitustyö
 • Aineopintojen harjoitustyö: Tietokantasovellus
 • Tietokantasovellus
 • Tietokantasovellusten harjoitustyö
 • Kandidaatintutkielma
 • Tieteellisen kirjoittamisen kurssi (osa, 6 op)
 • Human-Computer Interaction
 • Käyttöliittymät
 • Käyttöjärjestelmät
 • Rinnakkaisohjelmointi
 • Rinnakkaisohjelmistot
 • Tietoliikenteen perusteet
 • Tietoliikenne I
 • Tietoturvan perusteet
 • Tietoturva
 • Johdatus tekoälyyn
 • Tekoäly
 • Tekoälykielet
 • Laskennan mallit
 • Ohjelmoinnin ja laskennan perusmallit
 • Laskennan teoria

 

MUUT OPINNOT

 • Äidinkielinen viestintä
 • Tieteellisen kirjoittamisen kurssi (osa, joko 1 tai 3 op)
 • Tutkimustiedonhaku
 • Tieteellisen kirjoittamisen kurssi (osa, 1 op)
 • Tietokone työvälineenä 1 op
 • TVT-ajokortti 3 op
 • Tietokone työvälineenä 4 op
 • Opiskelutekniikka (Ei vaadita jos olet aloittanut opintosi ennen 2008.)
 • Tehoa opiskeluun (tiedekunta järjestää keväisin)
 • Tietotekniikka-alan ammattitehtävissä työskentely
 • ATK-työkokemus
 • Vieras kieli
 • Kaikki vanhat kelpaavat, jos englanti on tasoltaan CEFR B2, muut vieraat kielet CEFR B1 (Käytännössä kaikki aiemminkin eli ainakin 1987-2005 tutkintovaatimuksiin kelvanneet kielikurssit kelpaavat vieläkin.)
 • Toinen kotimainen kieli
 • Kaikki vanhat kelpaavat, jos tasoltaan CEFR B1 (Käytännössä kaikki aiemminkin eli ainakin 1987-2005 tutkintovaatimuksiin kelvanneet kielikurssit kelpaavat vieläkin.)
 • Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja osallistuminen opettajatuutorointiin (LuK-HOPS)
  • Ennen vuotta 2005 aloittaneille merkintä annetaan viimeistään LuK-tutkinnon valmistumisen yhteydessä automaattisesti 
 • Opettajatuutorointi

 

SIVUAINEOPINNOT

 • Johdatus yliopistomatematiikkaan
 • Johdatus diskreettiin matematiikkaan
 • Diskreetti matematiikka I
 • aiemmin suoritettu vähintään 50 op matematiikan kokonaisuus

 

 

 


FM-TUTKINTO

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT

 • Service ecosystems
 • Collaboration of Autonomous Business Services
 • Ohjelmistoarkkitehtuurit 5 op
 • Ohjelmistoarkkitehtuurien harjoitustyö 3 op
 • Ohjelmistoarkkitehtuurit 8 op
 • Overlay and P2P Networks
 •  Peer-to-Peer Networks
 • Introduction to Machine Learning 4 op
 •  Tekoäly 8 op tai Koneoppiminen 8 op
 • String Processing Algorithms 4 op
 • Project on String Processing Algorithms 2 op 
 •  Merkkijonomenetelmät 8 op
 • Probabilistic Models 4 op
 • Project on Porbabilistic Models 2 op
 •  Kolme käsitettä: todennäköisyys 8 op
 • Design and Analysis of Algorithms 4 op
 •  Algoritmien suunnittelu ja analyysi 10 op tai Algoritmien suunnittelu 4 op
 • Data Mining 4 op
 • Data Mining Project 2 op
 •  Tiedon louhinnan menetelmät 6 op
   
 Lista saattaa täydentyä syventävien osalta  

 

 

FM MUUT OPINNOT

 • Tietotekniikka-alan vaativissa ammattitehtävissä työskentely
 • ATK-työkokemus

 

 

06.10.2015 - 11:56 Kjell Lemström
15.08.2012 - 14:56 Jaakko E Kurhila