Jan Lindströmin koeluento dosentuuria varten: Keskusmuistitietokantojen uudet haasteet

FT Jan Lindström:

Keskusmuistitietokantojen uudet haasteet

Tiivistelmä:
Viimeaikainen kehitys sekä prosessoreiden nopeudessa, prosessoreiden
määrässä, keskusmuistin määrässä, että keskusmuistin rakenteessa on tuonut
esiin aivan uudenlaisia haasteita keskusmuistitietokantojen toteuttajille.
Luennon tavoitteena on käydä läpi millaisia haasteita viimeaikainen
kehitys tietokonejärjestelmissä on luonnut keskusmuistitietokannoille ja
esitellä joitakin ratkaisuja näihin haasteisiin. Aluksi tutkitaan kuinka
prosessoreiden nopeuden kehitys on vaikuttanut keskusmuistitietokantojen
nopeuteen ja mihin aika oikeastaan kyselyiden suorituksessa kuluu. Tämän
jälkeen tutkitaan keskusmuistin rakenteen muutoksia ja kuinka
keskusmuistin rakenteen muutokset vaikuttavat keskusmuistitietokantojen
suorituskykyyn. Seuraavaksi esitellään kuinka prosessoreiden tai ydinten
määrän lisääntyminen on tuonut uusia haasteita keskusmuistitietokantojen
suorituskykyyn. Luennolla tutkitaan myös kuinka keskusmuistin määrän kasvu
vaikuttaa keskusmuistitietokantojen käyttäytymiseen erityisesti
toipumistilanteessa. Lopuksi lyhyt katsaus kuinka muita
tietokonejärjestelmän osia voitaisiin hyödyntää keskusmuistitietokantojen
tehokkuuden parantamiseen.

Aika: 
19.10.2010 - 10:15 - 10:45
Paikka: 
Exactum C222
19.11.2013 - 19:22 Webmaster
28.09.2010 - 08:06 Marina Kurtén