Cross-layer Assisted TCP Algorithms for Vertical Handoff

Tapahtuman tyyppi: 
Väitöstilaisuus
Väitöstilaisuus
Väittelijä: 
Laila Daniel
Vastaväittäjä: 
professori Xiaoming Fu
Kustos: 
professori Jussi Kangasharju
Aika: 
20.11.2010 - 10:00 - 12:00
Paikka: 
Päärakennus, Auditorio XII
Kuvaus: 

Laila Daniel väittelee aiheesta "Cross-layer Assisted TCP Algorithms for Vertical Handoff" launataina, 20.11.2010

klo 10.00. yliopston päärakennuksessa, auditorio XII. Vastaväittäjänä toimii professori Xiaoming Fu, Georg-August-

Universität Göttingen, Saksa, ja kustoksena professori Jussi Kangasharju.

 

Yleiskielinen abstrakti:

 

Käytämme enenevissä määrin kannettavia päätelaitteita (esim. matkapuhelin, kannettava tietokone) erilaisiin
sovelluksiin kuten sähköpostin lukemiseen, verkon selaamiseen, musiikin lataamiseen ja kuuntelemiseen,
pelien pelaamiseen ja laskujen maksamiseen riippumatta olinpaikastamme tai liikkuvuudestamme. Pystymme
yhdistämään laitteemme Internetiin milloin tahansa missä tahansa.
 
Langattomat verkot, jotka mahdollistavat laitteen kytkemisen Internetiin radion kautta käyttävät moninaisia
teknologioita ja eroavat laajalti ominaisuuksiltaan. Esimerkiksi langaton lähiverkko (WLAN), jota voidaan
käyttää rakennuksen sisällä, on matkapuhelinverkkoa (esim.GPRS) nopeampi verkko, kun taas GPRS-kenttä voi
ulottua kokonaisen kaupungin tai maan alueelle ja laajemmallekin. Kannettava päätelaite, jossa on monia
radioliittymiä, voi siirtyä käyttämään mitä tahansa monista saatavilla olevistaverkoista riippuen
olinpaikasta tai käytettävän sovelluksen tarpeista. Verkonvaihto viittaa tähän verkosta toiseen
siirtymiseen, ja se tunnetaan vertikaalisena verkonvaihtona, kun siirtymisen kohteena olevien verkkojen
teknologia eroaa toisistaan.
 
TCP on tietoliikenneohjelmisto, jota sekä tiedon lähettäjä että vastaanottaja käyttävät kuljettamaan
sovelluksen tiedon luotettavasti. TCP säätelee tiedon lähetysnopeutta riippuen Internetin resurssien
saatavuudesta. TCP:n käyttäytyminen riippuu päästä-päähän polun ominaisuuksista ja erityisesti
pullonkaulayhteydestä, siitä yhteydestä, jolla on minimikapasiteetti polulla. Langaton yhteys, joka
yhdistää kannettavan laitteen Internetiin on usein pullonkaulayhteys, ja äkillinen muutos sen
ominaisuuksissa vertikaalisen siirtymän aikana vaikuttaa merkittävästi TCP:n suorituskykyyn ja siten
koko sovelluksen laatuun.
 
Tämä työssä on keskitytty tutkimaan TCP:n toimintaa vertikaalisessa verkonvaihdon yhteydessä ja
suunnittelemaan algoritmeja, jotka parantavat sen suorituskykyä vertikaalisen verkonvaihdon yhteydessä.
Suunnitellut algoritmit käyttävät hyväksi tietoa vertikaaliseen verkonvaihtoon liittyvien langattomien
yhteyksien ominaisuuksista. Ensimmäinen tapaustutkimuskohde liittyy WLAN-GPRS -ympäristöön, jossa TCP
saa minimimäärän tietoa verkonvaihtoon liittyen. Tulokset näyttävät, että TCP:n suorituskykyä voidaan
parantaa huomattavasti. Tutkimusta on laajennettu kattamaan verkonvaihto yleisemmässä tapauksessa käyttäen
karkeita arvioita ko. verkkojen ominaisuuksista. Kehitettyjen algoritmien toiminnallisuus on evaluoitu
simulaatiokokeilla kattaen laajan joukon ominaisuuksiltaan erilaisia verkkoja. Tulokset osoittavat, että
TCP-suorituskykyä voidaan parantaa vertikaalisen verkonvaihdon yhteydessä huomattavasti tätä lähestymistapaa
käyttäen. Kehitetyt algoritmit voivat olla hyödyksi etsiessämme ratkaisuja kannettavien laitteiden
todellisen käytön tarpeisiin.

 

 

05.11.2010 - 11:57 Marina Kurtén
04.11.2010 - 16:40 Marina Kurtén