Biologisten ja kulttuuristen ilmiöiden alueellisuuden uudet analyysimahdollisuudet

Tapahtuman tyyppi: 
Muu tilaisuus
Aika: 
19.10.2011 - 17:00 - 20:00
Luennoija: 
PJ: Jussi Eronen
Paikka: 
Arppeanum, Snellmanninkatu 3
Kuvaus: 

Yleisötilaisuus 19.10. klo 17-20
Arppeanum, Snellmanninkatu 3

Yleisötilaisuudessa tutkijat esittelevät Suomen kulttuurirahaston tuella järjestetyn tieteen työpajan tuloksia. Tilaisuudessa on varattu myös aikaa yleisön kysymyksille ja keskustelulle.

Ihmisen kulttuuri, kuten esimerkiksi kielet ja murteet, on vahvasti alueellista, samoin ihmispopulaatioiden levinneisyys ja sitä kuvastava genetiikka. Ihmiskunnan kulttuurinen, etninen ja poliittinen historia ovat niin ikään ja mitä ilmeisimmin luonteeltaan vahvasti alueellisia.

Elävässä luonnossa alueellisia ilmiöitä on tutkittu jo melkein kaksi vuosisataa otsakkeella eliömaantiede (biogeography), josta viime vuosina on kehittynyt erikoistuneita tieteenaloja, kuten metapopulaatioekologia ja fylogeografia . Alueellisuus on myös ilmeinen piirre elämän syvän ajan historiassa eli paleontologiassa. Globaalimuutoksen kautta keskeisiksi aiheiksi nousseet biodiversiteettitutkimus ja luonnonsuojelubiologia ovat myös perusluonteeltaan alueellisia.

Työpajassa näitä alueellisia ilmiöitä tutkittiin uusin analysointimenetelmin, eri tieteenalojen yhteistyönä.

Ohjelma (15-20 min + 10 min keskustelu / aihe):

Mikael Fortelius: Euroopan valtiot ja biologia
Jukka Palo: Rajat ja genetiikka
Emilia Oikarinen ja Tuuli Toivonen: Alueellisuus Suomessa
Heikki Mannila ja Kai Puolamäki: tieteiden välinen yhteistyö ja laskennalliset haasteet

PJ: Jussi Eronen
 

10.10.2011 - 12:03 Marina Kurtén
03.10.2011 - 12:15 Marina Kurtén