Päättely ja oppiminen sekoitustiheysmalleissa

Tapahtuman tyyppi: 
Luento

Julkinen opetusnäyte tietojenkäsittelytieteen professuuria (älykkäät järjestelmät) varten:

Jaakko Hollmén: Päättely ja oppiminen sekoitustiheysmalleissa.

Abstrakti:

Sekoitustiheysmallit ovat graafisten mallien alaluokka, jossa mallin muodostaa parametristen komponenttijakaumien lineaarinen summa. Luennolla käydään läpi mallin osat ja parametrisointi sekä esitetään miten päättely ja oppiminen liittyvät toisiinsa ja miten ne muodostavat EM -algoritmin ytimen. Lopuksi nähdään sovellusesimerkki bioinformatiikan alalta.

Aika: 
08.06.2010 - 14:15 - 15:45
Luennoija: 
Jaakko Hollmén (Aalto/TKK)
Paikka: 
Exactum B222
19.11.2013 - 19:30 Webmaster
01.06.2010 - 14:59 Webmaster