Pikaopas tietokoneiden käyttöön tktl:llä

Tktl:n tilat ja työasemien käyttö 

Tietojenkäsittelytieteen laitoksen työasemia on Exactumissa saleissa B221, BK107, CK110 sekä toisen kerroksen käytävällä. Jos luokkaa ei ole varattu opetukselle, voi koneita käyttää vapaasti. Exactumissa on lisäksi tietotekniikkakeskuksen (mm. yökäyttötilat DK108 ja DK110) mikroluokkia, joissa tarvitaan tietotekniikkakeskuksen AD-HY-tunnus. Kannattaa siis varmistaa, millaiseen mikroluokkaan on menossa.

Istunnon aloittaminen

TKTL:n kaikissa työasemissa on käyttöjärjestelmänä Linux, useissa koneissa lisäksi Microsoft Windows 7.

Käyttöjärjestelmää vaihdetaan seuraavasti:

Sulje nykyinen käyttöjärjestelmä: 

  • Windows: paina Ctrl-Alt-Del ja valitse ruudun oikeasta alanurkasta punaisesta nuolenkärjestä "Restart".
  • Linux: valitse kirjautumisruudun oikean yläkulman virtapainikeikonillisesta valikosta "Shut down"

Valitse käynnistysvalikosta haluamasi käyttöjärjestelmä (oletuksena käynnistyy Linux).

Salasanojen isot ja pienet kirjaimet eroavat toisistaan. Termimaali-ikkunan komentojen kirjoittamista varten saat helpoiten näppäinyhdistelmällä Ctrl-Alt-T.

 komento "Exit" sulkee terminaalin.

Windowsissa käytetään samaa käyttäjätunnusta ja salasanaa kuin Linuxissa. Luokkien Windowseissa Linux-järjestelmän kotihakemisto näkyy H: -levyasemana.

Tktl:lla on useita palvelimia, joista interaktiivisessa käytössä ovat muun muassa melkki.cs.helsinki.fi ja melkinpaasi.cs.helsinki.fi. Niihin voit ottaa yhteyden ssh :lla esimerkiksi komennolla ssh ktunnus@melkinpaasi.cs.helsinki.fi. Windowsissa voit käyttää ohjelmaa Putty.

Istunnon lopettaminen

Istunnot kaikilla koneilla on muistettava lopettaa. Jos istuntosi jää päälle, voi seuraava koneen käyttäjä päästä tekemään ikävyyksiä käyttäjätunnuksellasi.

Ennen istunnon lopettamista on suositeltavaa lopettaa ensin kaikki muut ohjelmat, koska monet ohjelmat luovat väliaikaistiedostoja tai lukkotiedoston (*.lock~ tms.), jotka saattavat jäädä siivoamatta, ellei ohjelmasta poistuta normaalisti.

Linux

  • Istunnosta kirjaudutaan pois valitsemalla "Log Out" oikean ylänurkan valikosta. Tarjolla olevia ohjelmia löytyy ylärivin menusta "Applications".

Istunnon lopettaminen toisesta työasemasta ja jumiin jääneen istunnon lopetus

Linux-koneista ei saa katkaista virtaa harkitsemattomasti, sillä tiedostojärjestelmän eheys saattaa kärsiä siitä eikä kone välttämättä suostu käynnistymään uudelleen, ennen kuin tiedostojärjestelmän eheys on palautettu.

Jos X-istuntosi jumittuu Linux-työasemassa, voit kokeilla vaihtaa tekstipohjaiseen virtuaalikonsoliin näppäimillä ctrl+atl+F1 . Jos näppäimistö toimii, pääset tästä kirjautumaan uudelleen koneelle ja voit alla olevien ohjeiden mukaan tappaa jumissa olevia prosesseja. Muista kirjautua konsolilta ulos komennolla logout ja siirry takaisin X-istuntoon näppäimillä ctrl+alt+F7 . X-istunto voi olla myös jossain muussa virtuaalikonsolissa kuin 7:ssa.

Jos näppäimistö ei toimi tai jos olet poistunut koneen äärestä, ota toiselta työasemalta ssh:lla istunto siihen koneeseen, johon istunto on jäänyt päälle.

Komennolla

psg käyttäjätunnus

näet kaikki kyseisellä koneella olevat, omistamasi prosessit ja niiden prosessinumerot. Voit tappaa prosesseja prosessinumeron (PID = process ID) perusteella. psg -komennon antamista prosessien aikaleimoista voi päätellä, mitkä prosessit kuuluvat siihen roikkumaan jääneeseen istuntoon ja mitkä nykyiseen istuntoon. Tappokomento on

kill -TERM PID

Jos edellinen komento ei tehoa, voi prosessille lähettää tehokkaamman signaalin -KILL, josta se ei voi kieltäytyä.

kill -KILL PID

Koneen voi käynnistää uudelleen painamalla ensimmäisessä virtuaalikonsolissa "Home"-näppäintä ja valitsemalla "Yes", ellei tätä ole erikseen kielletty. Tämä on joskus ainoa keino elvyttää työasema kaatuneen X-istunnon jälkeen. Ensimmäiseen virtuaalikonsoliin pääsee näppäinyhdistelmällä ctrl+alt+F1 .

Jos tilanne ei selviä näillä ohjeilla tai työasema jää tavalla tai toisella epänormaaliin tilaan, ilmoita asiasta ylläpidolle joko

Windows: istunnon lopettaminen

Istunnot kaikilla koneilla on muistettava lopettaa. Jos istuntosi jää päälle, voi seuraava koneen käyttäjä päästä tekemään ikävyyksiä käyttäjätunnuksellasi.

Ennen istunnon lopettamista on suositeltavaa lopettaa ensin kaikki muut ohjelmat, koska monet ohjelmat luovat väliaikaistiedostoja,jotka saattavat jäädä siivoamatta, ellei ohjelmasta poistuta normaalisti.

  • Valitse hiirellä Start / Shut down / Log off user
  • Suositeltavampa on kuitenkin jättää kone Linuxiin: Start / Shut down / Restart
Jumiin jäänyt istunto

Näppäimillä ctrl+alt+del saa Windows Security -ikkunan, josta voi mm. kirjautua ulos, käynnistää koneen uudelleen tai käynnistää task managerin. Task managerilla voi tappaa jumissa olevia prosesseja (ohjelmia).

Jos istunto ei toivu, käynnistä kone uudelleen reset-nappulasta tai virtakytkimestä. Linuxissa olevaa konetta ei pidä käsitellä näin, vaan sen sijaan ilmoita koneesta ylläpidolle.

Salasanat

Salasana vaihdetaan sivulla https://www.cs.helsinki.fi/passwd. Sivu tunnistaa käyttäjän tietotekniikkakeskuksen ad-hy-käyttäjätunnuksella ja sen salasanalla, joten sitä voi käyttää, vaikka olisi unohtanut cs-tunnuksen salasanan.Hyvä salasana on vähintään 12 merkin mittainen ja sisältää sekä isoja että pieniä kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä. Salasana ei saa olla minkään kielen sana, sillä salasananarvausohjelmat käyttävät laajoja sanakirjoja ja osaavat vielä yhdistelläkin sanoja, myös lopusta alkuun kirjoitettuna. Huonoimpia salasanoja ovat nimet, henkilötunnukset ja harrastustermit.

Salasanan tulisi olla kuitenkin sellainen, että sen muistaa säilyttämättä sitä paperilla. Webissä tarjottavia salasanan tallennus"palveluja" ei tule käyttää yliopiston atk-järjestelmien salasanojen tallennukseen. Niiden käyttö on kielletty www.cs.helsinki.fi/node/133 käyttösääntöjen kohdassa VI.4. Kannattaa muistaa, että yksi käyttäjä saattaa huonolla salasanalla vaarantaa koko järjestelmän turvallisuuden!

Pidä salasanasi SALASSA! Älä "lainaa" käyttäjätunnustasi kellekään - olet itse vastuussa KAIKESTA tunnuksesi käytöstä.

Salasana tulee vaihtaa vähintään kerran vuodessa välein, tai tunnus suljetaan automaattisesti.

Uusi salasana on voimassa heti, paitsi postipalvelimelle uusi salasana päivittyy kaksi kertaa tunnissa (15 min ennen ja jälkeen tasatunnin). Paitsi: jos tunnus on  jo suljettu, avautuu se vasta seuraavaksi aamuksi salasanan vaihdon jälkeen.

Sähköposti

TKTL:n järjestelmässä sähköpostiosoitteet ovat muotoa Etunimi.Sukunimi@ cs. helsinki.fi .
Tietotekniikkaosaston myöntämät koko yliopiston laajuiset osoitteet ovat muotoa Etunimi.Sukunimi@helsinki.fi .

Yliopisto on suuri, joten kaimojakin mahtuu mukaan. Kaimat erotetaan toisistaan yleensä toisen etunimen alkukirjaimen sijoittamisella etu- ja sukunimen väliin. TKTL:n ja Tietotekniikkaosaston jakamat postiosoitteet voivat olla erilaiset samalla käyttäjällä. Sähköpostiosoitetta ei siis kannata arvata.

Tietojenkäsittelytieteen laitoksen sähköpostiosoitteita on laitoksen verkkosivuilla.

Oletuksena Etu.Sukunimi@helsinki.fi ohjautuu ns. Mappi-postilaatikkoon.

Enemmän Tietotekniikkaosaston sähköpostijärjestelmistä

Tietotekniikkaosaston postin ohjauksesta kerrotaan tarkemmin Tietotekniikkaosaston ohjesivulla

Yhteiskäyttö yliopiston Tietotekniikkakeskuksen kanssa

Tietojenkäsittelytieteen pääaineopiskelijoilla on kaksi käyttäjätiliä: toinen oman laitoksen järjestelmään, toinen yliopiston yhteisten palvelujen käyttöä varten Tietotekniikkakeskuksen ad-hy-järjestelmään.

Kumpaankin käyttäjätiliin liittyy oma sähköpostiosoite, kotihakemisto ja salasana. Käyttäjä tunnistetaan yhteisen käyttäjätunnuksen perusteella samaksi henkilöksi molemmissa järjestelmissä.

 

Lisää opastusta

 

tietotekniikkaryhma@cs.helsinki.fi

25.11.2013 - 18:13 Pekka Niklander
16.07.2009 - 13:24 Webmaster