Collaborative and Interoperable Computing (CINCO)

Vastuullinen tutkija

Linkki ryhmän kotisivulle

Tutkimusryhmä tai -verkosto

CINCO-ryhmä kehittää sekä infrastruktuuria että kehitysmetodeja ja työkaluja, joita tarvitaan avoimissa palveluekosysteemeissä. Palveluekosysteemeissä organisaatiot (yritykset, ryhmittymät, julkishallinnon toimijat, yksityiset henkilöt) muodostavat keskinäisiä verkostoja tarjoamiensa palveluiden yhteistyöhön perustuen (esimerkkeinä liiketoimintaverkostot, arvoverkostot, sosiaaliset verkostot). Infrastruktuurin palvelut mahdollistavat näiden verkostojen subjektiivisen, automatisoidun hallinnan sopimusagenttien kautta. Infrastruktuuripalvelut auttavat soveluspalveluiden valinnassa, sopimusneuvotteluisssa, luottamuksen ja yksityiseyyden hallinnassa ja sopimusrikkojen käsittelyssä. Modernit palveluekosysteemit eivät ole vain kertaluonteisia, mallipohjaisesti suunniteltuja yritysverkostoja vaan tarjoavat ympäristön, jossa myös verkostotyypit voivat kehittyä ketterästi, mutta kontrolloidusti.