Collaborative Networking (CoNe)

Vastuullinen tutkija

Tutkimusryhmä tai -verkosto

Collaborative Networking (CoNe) -ryhmä tutkii laajalti hajautettuja järjestelmiä, jotka perustuvat noodien vapaaehtoiseen yhteistoimintaan. Esimerkkejä ovat informaatiokeskeiset verkot ja mobiilit opportunistiset verkot. Ryhmän työ keskittyy verkkoarkkitehtuureihin ja niiden suunnitteluun ja testaamiseen. Työn tavoitteena on ymmärtää, miten tulevaisuuden verkkoja pitäisi suunnitella ja toteuttaa. Ryhmä on myös työskennellyt palvelinsalien energiatehokkuuden parantamiseksi.