Complex Systems Computation (CoSCo)

Vastuullinen tutkija

Linkki ryhmän kotisivulle

Tutkimusryhmä tai -verkosto

CoSCo-tutkimusryhmässä tarkastellaan kompleksisten järjestelmien laskennallisia ongelmia, erityisesti ennustamiseen ja mallinnukseen liittyen. Perustutkimuksen alueella painopistealueita ovat koneoppiminen, probabilistinen mallinnus ja data-analyysi, informaatioreoreettiset päättelymenetelmät, sekä rajoitelaskenta ja optimointi. Soveltavassa tutkimuksessa pääteemoja ovat  erilaiset menetelmät moniulotteisen ja monimuotoisen massadatan analysointiin ja visualisointiin, älykkäät tiedonhakumenetelmät, ja kontekstitietoinen jokapaikan laskenta. Ryhmä on osa Suomen Akatemian laskennallisen päättelyn huippuyksikköä (COIN).