Computational Linguistics

Vastuullinen tutkija

Linkki ryhmän kotisivulle

Tutkimusryhmä tai -verkosto

Computational Linguistics -ryhmä analysoi ja mallintaa lingvistisiä prosesseja. Luonnollinen kieli on hyvin tehokas tapa koodata ja välittää tietoa. Se on myös välttämätön osa meitä ympäröivän maailman hahmottamista ja vuorovaikutusta sen kanssa. Silti olemassaolevat kielen mallinnustavat eivät vielä kykene selittämään kielen toiminnan eri aspekteja tai mahdollistamaan lingvistisen sisällön riittävää käsittelyä tietokoneiden avulla.  PULS-projektissa rakennetaan uutisten hallintaan järjestelmiä, joiden tavoitteena on eristää on-line uutisvirroista erilaisia faktoja.  Järjestelmän tavoitteena on ymmärtää tekstin merkitys, hyödyttää maksimaalisesti järjestelmän käyttäjää sekä lisätä taustatietämyksen määrää. Etymon taas on projekti, jossa mallinnetaan eri kieliperheiden välisiä yhteyksiä sekä etymologisia prosesseja, jotka ovat kielten evoluution taustalla.