Constraint Reasoning and Optimization (CoReO)

Vastuullinen tutkija

Linkki ryhmän kotisivulle

Constraint Reasoning and Optimization (CoReO) -ryhmä kehittää eksakteja automatisoituja päättelymenetelmiä (mukaan lukien päätös-, haku- ja optimointimenenetelmät, erityisesti toteutuvuustarkastus ja diskreetti optimointi) laskennallisesti haastaville reaalimaailman ongelmille. Tämän hetkisinä sovelluskohteina ovat muun muassa erilaiset tekoälyongelmat ja koneoppimistehtävät (luokittelu, rakenteenoppiminen) sekä laskennalliset näkökulmat argumentaatioon.