Empirical Software Engineering (ESE)

Vastuullinen tutkija

Linkki ryhmän kotisivulle

ESE on empiirisen ohjelmistotuotannon tutkimusryhmä. Tutkimme ohjelmistoteollisuuden kannalta merkittäviä ja sieltä kumpuavia tutkimusongelmia ja haasteita. Keskitymme empiiriseen tutkimukseen soveltaen tutkimusmenetelmiä, jotka mahdollistavat ohjelmistokehityksen ilmiöiden syvällisen ymmärtämisen sekä ohjelmistojen tekemisen kannalta merkittävien ratkaisumallien luomisen.