Machine Learning

Vastuullinen tutkija

Tutkimusryhmä tai -verkosto

Koneoppimisryhmä tutkii erityisesti askeltavaa (on-line) oppimista ja ydinfunktiomenetelmiä.  Pääpaino on teoreettisesti hyvin perustelluilla menetelmillä ja niiden matemaattisella analyysilla.  Analyysi perustuu sekä perinteiseen tilastolliseen lähestymistapaan että askeltavaan lähestymistapaan, jonka perusoletukset ovat toisentyyppisiä.