Multi-source Probabilistic Inference (MUPI)

Vastuullinen tutkija

Linkki ryhmän kotisivulle

MUPI-ryhmä tutkii tilastollisia koneoppimismenetelmiä ja todennäköisyyspohjaisia päättelytekniikoita, erityisesti sovellettuna monimuotoisten ja monilähteisten tietoaineistojen analysointiin. Ryhmän tavoitteena on kehittää sekä teoriaa että käytännöllisiä laskennallisia menetelmiä useiden tietolähteiden yhteisanalyysiin. MUPI on osa CoSCo-tutkimusryhmää.