Networking in Open Distributed Environments (NODES)

Linkki ryhmän kotisivulle

Tutkimusryhmä tai -verkosto

NODES-ryhmä (Networking in Open Distributed Environments) koordinoi Hajautettujen järjestelmien ja tietoliikenteen alueen tutkimusryhmien yhteistyötä. Ryhmän kiinnostuksen kohteita ovat verkostoituneiden järjestelmien ja niiden edellytysten tutkimus: yhteistoiminta (mm. palvelu- ja sovellusalustat, luottamus ja turvallisuus), liikkuvuus (teknologia- ja paikkariippumattomuus, langaton kommunikointi), informaatioverkot, palveluverkot, kontekstitietoisuus, jokapaikan tietotekniikka ja vuorovaikutteiset järjestelmät. Alueella yhdistyy laitoksella perinteikäs langattoman ja liikkuvan tietojenkäsittelyn tutkimus uusiin, kasvaviin tutkimusteemoihin. Tutkimuksen painopiste on laajentumassa protokollista  sovelluskerroksen ongelmiin ja ratkaisuihin.

Laitoksella toimivat NODES-tutkimusryhmät:

  • Collaborative and Interoperable Computing (CINCO)
  • Collaborative Networking (CoNe)
  • Content-centric structures and networking (COIN)
  • Secure Systems
  • Ubiquitous Interaction
  • Wireless Internet (WInt)

Yhteyshenkilö: Professori Sasu Tarkoma